Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Úvod

Obce SOcÚ

Aktuality

Informácie

Odkazy

Kontakt

 

 

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 Stavebný úrad


 

Činnosť obce ako Stavebného  úradu

 

     Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánu   a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a   stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:

 

·         vykonáva správne konania a vydáva rozhodnutia:

-          o umiestnení stavby,

-          stavebné povolenie na stavby, prístavby a nadstavby,

-          o zmene stavby pred dokončením,

-          o zmene dokončenej stavby,

-          o povolení terénnych úprav,

-          o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení,

-          o odstránení stavby,

-          o návrhu na overenie skutočného realizovania stavby a zjednodušenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby,

-          o vydanie kolaudačného rozhodnutia,

-          o návrhu na vyvlastnenie,

 

·               na základe obce ako orgánu štátneho stavebného poriadku rieši priestupky voči porušeniu stavebného zákona,

 

·               poskytuje odbornú pomoc a poradenskú službu obciam na úseku výstavby, územného plánu, stavebného poriadku, tvorbe a ochrane životného prostredia.

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23