Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Podujatia                                                                     


 

     Hudobné pásmo skladieb venovaných deťom materských škôl

 

      Dňa 28. apríla 2008 v priestoroch školskej jedálne VI. ZŠ Michalovce Spoločný obecný úrad – školský úrad  so sídlom v Trhovišti v spolupráci so Školským úradom so sídlom vo Vinnom a s Viktorom Guľvášom  zorganizovali pre detí materských škôl  zaujímavé hudobno-zábavné podujatie  pod názvom Viktor – škola hrou.

   Pán  Viktor Gulváš  pripravil deťom hudobné pásmo pesničiek, v ktorom sa  hravou formou, vtipným a veselým spôsobom  zoznámili so zvieratkami a ich hlasmi, a to nie len domácimi, ale aj s tými v ZOO. Deti prechádzali krajinou písmeniek, hrali sa na remeselníkov. Zážitkom pre nich boli aj cudzie jazyky, s ktorými sa spoznávali v pesničke „Afrika“. Program tiež ponúkol opakovanie číselného radu, záujem o celú škálu farieb, hádaniek a známych rozprávok.

      Vyvrcholením programu boli pesničky, na ktoré si deti spoločne s pánom Viktorom  zacvičili a podľa chuti zatancovali.

    

         
         

Aktuality


- Koncepčná stratégia pracovného plánu školský rok 2008/2009
- Vyhláška 320/2008
- Vyhláška 321/2008
- Vyhláška 322/2008
- Vyhláška 323/2008
- Vyhláška 324/2008
- Vyhláška 325/2008
- Vyhláška 326/2008
- Organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia
- Usmernenie pre spravodajské jednotky
- Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2008
- Zákon č. 300/2008 Z.z.  o  organizácii a podpore športu
- Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
- Vyhláška  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
- Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
- Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z.
- Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z.z.
- Smernica č. 8/2008-R
- Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní
- Nové finančné pásma pre stravovacie zariadenia
- Jazykové laboratória
- Zdravie na školách
- Otvorená škola 2008

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23