Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Podujatia                                                                     


 

    6.9.2009

"SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU

– chránime a poznávame naše dreviny"

II. ročník projektu SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti a 12 MŠ v jeho územnej pôsobnosti

 

           

Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové nádherné vydanie.“ 

Hans Christian Andersen

 

 

     Napriek bohatým a zmysluplným aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy, ktoré realizujú školy na miestnej úrovni, sme pociťovali absenciu vzájomného prepojenia materských škôl, potrebu výmeny skúsenosti a zmonitorovanie, či porovnávanie dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti. A práve tieto skutočnosti nás viedli k príprave už 2. ročníka projektu, ktorý vytvoril priestor na podporu vzájomnej informovanosti o realizovaných aktivitách, ktorý by nám umožňoval získavať nové poznatky o ochrane prírody a zdravého životného prostredia.

     Zahájenie aktivít 2. ročníka projektu  „Smerujeme k nulovému odpadu – chránime a poznávame naše dreviny“ sme odštartovali  v školskom roku 2008/2009. V rámci projektu sme realizovali:

- zber PET fliaš,

- zber papiera,

- zber nápojových kartónových obalov,

- zber vrchnáčikov z PET fliaš,

–  besedy „Stromy a ja“ v 12 MŠ v spolupráci s obvodným lesným úradom Michalovce,

-  náučný chodník „Stromolístkov náučný chodníček“. 

 

Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 824 kg vrchnáčikov z PET fliaš, 6 580 kg nápojových kartónových obalov a 1 410 kg PET fliaš.  V rámci celkovej účasti MŠ na jednotlivých zberoch sa na prvých troch miestach umiestnili:

 

zber vrchnáčikov z PET fliaš:

  1. miesto  MŠ Horovce 185 kg

  2. miesto MŠ Ložín 132 kg

  3. miesto MŠ Falkušovce 95 kg 

 

zber nápojových kartónových obalov:

  1. miesto MŠ Pozdišovce 60 kg

  2. miesto MŠ Markovce 55 kg

  3. miesto MŠ Falkušovce 42 kg

 

     Dňa 25. 9. 2009 sa v Obci Bánovce nad Ondavou  otvorila   nová oddychová zóna  (lesopark),  ktorej súčasťou je aj náš „Stromolístkov náučný chodníček.“    Tento spoločný projekt vznikol ako reakcia na celosvetové  výzvy na ochranu a zachovávanie prírodného bohatstva našej zeme, z ktorého je každodenne odkrajovaný veľký kus. Viac než inokedy si začíname uvedomovať, že bez pomoci nás všetkých, obyvateľov tejto krásnej planéty, mnoho jedinečných drevín, rastlín  a živočíchov jednoducho zanikne. A to by bola škoda. Naše Slovensko je vo všeobecnosti považované za krajinu s obrovským prírodným kapitálom s nepreberným množstvom fauny a flóry. Zároveň je treťou najlesnatejšou krajinou Európskej únie. Ak sa však rozhliadnete okolo seba, tých lesov v našom regióne zas až tak veľa neuvidíte. Široko-ďaleko sa rozprestierajú lány ornej pôdy východoslovenskej nížiny. Aby sme za vychádzkou po lese nemuseli cestovať veľmi ďaleko, pokúsili sme sa o vytvorenie malého rôznorodého lesíka priamo uprostred  obce Bánovce nad Ondavou  a dá sa povedať, že aj uprostred územia Mikroregiónu Poondavie. Toto združenie  spája jednotlivé obce ležiace v povodí rieky Ondavy, ktoré tvoria prirodzený územný celok a zároveň spolupracujú aj v rámci Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti.  Realizácia tohto zaujímavého projektu sa uskutočnila za výraznej podpory štátneho podniku LESY SR, odštepný závod SEMENOLES Sobrance, ktorý  daroval výsadbové stromčeky a odštepný závod Sobrance, ktorý daroval drevný materiál.

 

Náučný chodník slávnostne otvorili prestrihnutím stuhy na vstupnej bráne starostka obce Bánovce nad Ondavou Ľudmila Ďurčáková, pán Romanec – zástupca štátneho podniku Lesy SR a Ing.  Daniel Živčák  zástupca Obvodného lesného úradu Michalovce.  V rámci otvorenia náučného chodníka sa uskutočnilo aj  celkové vyhodnotenie environmentálneho projektu SOcÚ – ŠÚ a jeho 12 MŠ. Ocenenia jednotlivým MŠ za participáciu  na jednotlivých aktivitách projektu odovzdávali deťom, rodičom a pedagógom   prednosta SOcÚ MVDr. Ján Záhorský, štatutárny zástupca SOcÚ Róbert Koba, starostka obce Bánovce nad Ondavou, zástupcovia štátneho podniku Lesy SR.  Celé podujatie sa nieslo v country štýle čo prezradil aj krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z MŠ Bánovce nad Ondavou a tanečný súbor Slniečko a taktiež sprievodné akcie ako napr. jazda na koni, streľba „kovbojov“ na terč a pod.  Súčasťou otvorenia bolo aj predstavenie jednotlivých stromov  náučného chodníka, ktoré zároveň predstavujú „KELTSKÝ STROMOVÝ KALENDÁR“ – celkovo je to 22 rozmanitých druhov drevín. Každá MŠ má patronát nad jedným alebo dvoma drevinami.   

 

     Lesy sú na Zemi už 350 miliónov rokov. V poslednej dobe sú lesy poškodzované a vyrubované. Ich plocha sa rýchlo zmenšuje a preto je veľmi dôležité, aby sme ich chránili a nové vysádzali. Stromom vďačíme za pitnú vodu – lesy Slovenska trvale zadržiavajú a postupne nám dodávajú 4,5 miliardy m3 vody, čo je 4 krát viac ako obsahujú všetky naše vodné nádrže. Stromy produkujú kyslík – 1ha lesa trvalo zásobuje kyslíkom 25 ľudí. Stromy filtrujú vzduch – 1ha lesa zachytí ročne 32t prachu. V 1m3 mestského vzduchu je 36000 choroboplodných baktérií, v lesnom vzduchu len 500. Stromy chránia a zlepšujú pôdu – vytvorenie 60cm vrstvy úrodnej pôdy trvá 7000 rokov. Na 1m2 lesnej pôdy sa nachádza 1000m koreňov, ktoré pôdu chránia pred eróziou.

 

NEZABÚDAJME - Človek je súčasťou prírody. Bez nej nemôže existovať. Chráňme si ju. Veď len na nás samých záleží, akú budúcnosť pripravíme pre ďalšie generácie.

 

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23