Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Podujatia                                                                     


 

    SAMOSPRÁVA A ŠKOLSTVO NA ROVNAKEJ  ŠPORTOVEJ VLNE

II. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

 

          Šport je v súčasnosti prostriedkom  na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi. 

     V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti,  ktorých hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, Školský úrad   v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou a ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti.

     23. mája 2008 sa na pôde ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou konal  II. ročník športového podujatia SOcÚ so sídlom v Trhovišti pod názvom „Športom k zdraviu“.  Slávnostné otvorenie športovej akcie sa nieslo v duchu OLYMPIÁDY – slávnostný nástup súťažiacich, zapálenie olympijského ohňa, olympijská vlajka, vypustenie holubov – poslov mieru, sľub rozhodcov a sľub športovcov. Nezvyčajné podujatie otvoril slávnostným príhovorom  starosta  obce Rakovec nad Ondavou MVDr. Peter Olejník.

      Viac ako 140 zamestnancov škôl, školských zariadení, obecných úradov v územnej pôsobnosti SOcÚ Trhovište súťažilo v 11 športových aktivitách.  Trinásť súťažných družstiev si zmeralo svoje sily v športových disciplínach VOLEJBAL a ŠTAFETA - FÚRIK.  Jednotlivci si mohli vyberať zo širokej ponuky športových  a netradično-športových aktivitách:

  • skočky,

  • streľba čerešňovou kôstkou na cieľ,

  • preskoky cez švihadlo,

  • streľba z praku

  • pochod na choduliach,

  • hod na kôš,

  • nožné kolky,

  • stolný tenis,

  • pretláčanie rukou.

       Prvé miesto a putovný pohár II. ročníka športového podujatia SOcÚ „Športom k zdraviu“ získalo domáce  družstvo Rakovec nad Ondavou. Na druhom mieste v celkovom poradí družstiev skončilo družstvo Malčice a na treťom mieste  družstvo Moravany. Najúspešnejšími športovkyňami podujatia, s najväčším počtom ocenení, sa stali Ing. Ľudmila Ivanová - zo súťažného družstva Malčice, PaedDr. Jana Dorčáková – zo súťažného družstva Trhovište a Mgr. Mária Marcinová - zo súťažného družstva Rakovec nad Ondavou. Najúspešnejším športovom sa stal Mgr. Vladimír Čeklovský    zo súťažného družstva Rakovec nad Ondavou, ktorý v súťažnej disciplíne skočky a preskoky cez švihadlo  prekonal čas nad  7 minút.

       Aká by to už bola akcia bez poriadneho občerstvenia.  Súťažiacich čakala v priestoroch jedálne ZŠ s MŠ bohatá desiata vo forme švédskych stolov, kde sa okrem iného podávali chutné  zemplínske zabíjačkové špeciality  - „škvarky“, fašírka, klobása,...   . O sladké potešenie sa postarali domáce gazdinky z každého súťažného družstva, ktoré súťažili v ankete o najlepšiu „GURMÁNSKU SLADKOSŤ“ podujatia.  Anketu vyhodnocovali delegovaní zástupcovia každého družstva, ktorí mali neuveriteľne ťažkú úlohu, nakoľko museli degustovať každú sladkosť.   

     Vyvrcholením športovej akcie bolo slávnostné vyhodnotenie výsledkov športového dňa, ktoré sa uskutočnilo v  Kultúrnom dome Rakovec nad Ondavou. O zábavno-kultúrny program v ľudovom a rozprávkovom tóne sa postarali detičky a žiaci ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou  a nechýbala ani bohatá tombola.

     Zúčastnení vyhodnotili priebeh podujatia za bezproblémový s bohatou ponukou prospešných aktivít a samotný program za úspešný, ktorý by mal mať pokračovanie. O to sa určite bude SOcÚ – Školský úrad snažiť.

     Už teraz sa tešíme na tretí ročník a  ďalšie spoločné chvíle.

    

   

Aktuality


- Koncepčná stratégia pracovného plánu školský rok 2008/2009
- Vyhláška 320/2008
- Vyhláška 321/2008
- Vyhláška 322/2008
- Vyhláška 323/2008
- Vyhláška 324/2008
- Vyhláška 325/2008
- Vyhláška 326/2008
- Organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia
- Usmernenie pre spravodajské jednotky
- Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2008
- Zákon č. 300/2008 Z.z.  o  organizácii a podpore športu
- Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
- Vyhláška  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
- Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
- Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z.
- Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z.z.
- Smernica č. 8/2008-R
- Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní
- Nové finančné pásma pre stravovacie zariadenia
- Jazykové laboratória
- Zdravie na školách
- Otvorená škola 2008

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23