Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Podujatia                                                                     


 

     Rodáci Horovovi

 

    

Pavol Horov - básnik, prekladateľ

    * 25.05.1914 Bánovce nad Ondavou
    † 29.09.1975 Bratislava

      Snáď nikto nepreslávil Zemplín s jeho zádumčivými rovinami, vysokým letným nebom a „valalmi“ tak, ako rodák z Bánoviec nad Ondavou Pavol Horov. Zaradil sa medzi najvýznamnejších slovenských básnikov 20. storočia. 

     Pavol Horov v jednej zo svojich posledných básní napísal: „Ležať tam, kde leží moja mama, v mäkkej nežnej prsti Zemplína...“ Básnikovi sa jeho sen nesplnil, ale  jeho rodáci a obdivovatelia jeho poézie mu poďakovali aspoň tým, že mu postavili pred jeho niekdajšou školou, dnes múzeom, ktoré nesie jeho meno, pamätník pripomínajúci najvýznamnejšiu osobnosť obce Bánovce nad Ondavou.

     V dedinke malej rozlohou, ale veľkej kultúrou sa dňa 25. mája  2008 pri príležitosti nedožitých 94 narodením slávneho básnika stretli  jeho rodáci  na akcií nazvanej „Rodáci Horovovi“.  Touto akciou a odhalením pamätníka si pripomenuli umelca, ktorý vo väčšine svojej tvorby sa vracal k Zemplínu, k rodnej hrude a k matke, ktorá ho vychovala sama.

     Myšlienka postaviť v obci Bánovce nad Ondavou pamätník venovaný slávnemu umelcovi vznikla v hlave Jána Peržala, ďalšieho rodáka z tejto obce. Aj keď žije a pracuje v Košiciach, k svojmu rodisku sa hrdo hlási. Jeho snaha a vytrvalosť pri získavaní financií  na zrealizovanie nádhernej myšlienky priniesla svoje ovocie. Vďaka za finančnú pomoc patrí aj Košickému samosprávnemu kraju, Matici slovenskej, Klubu Zemplínčanov, mestu Michalovce a samozrejme obci Bánovce nad Ondavou, ktorá sa do tejto akcie s vervou pustila a v pomerne krátkom čase ju zrealizovala.

     Plastika venovaná Pavlovi Horovovi vyšla z rúk umelca Rudolfa Hofera, za čo mu patrí úprimná vďaka  a obdiv.

    

       
       
       

Aktuality


- Koncepčná stratégia pracovného plánu školský rok 2008/2009
- Vyhláška 320/2008
- Vyhláška 321/2008
- Vyhláška 322/2008
- Vyhláška 323/2008
- Vyhláška 324/2008
- Vyhláška 325/2008
- Vyhláška 326/2008
- Organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia
- Usmernenie pre spravodajské jednotky
- Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2008
- Zákon č. 300/2008 Z.z.  o  organizácii a podpore športu
- Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
- Vyhláška  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
- Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
- Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z.
- Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z.z.
- Smernica č. 8/2008-R
- Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní
- Nové finančné pásma pre stravovacie zariadenia
- Jazykové laboratória
- Zdravie na školách
- Otvorená škola 2008

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23