Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Podujatia                                                                     


 

II. ročník Športovej olympiády žiakov základných škôl v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

      Rok  2008 je olympijským rokom,  olympijský oheň sa blíži k svojmu cieľu do Číny do mesta Peking. Minizastávku si urobil v obci Malčice dňa 9. 5. 2008, kde sa uskutočnila Športová olympiáda žiakov   základných škôl v rámci Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti.   Cieľom podujatia bolo šíriť olympijskú myšlienku  „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov. V poradí už  druhý ročník športového zápolenia žiakov v histórií  Školského úradu potvrdil, že školy majú športového ducha a že sa hlásia a vytvárajú podmienky pre formovanie trvalého vzťahu svojich žiakov k športu.

     Základná škola s materskou školou Malčice spolu so zriaďovateľom, vytvorili krásne podmienky na to, aby sa malí olympionici štyroch kategórií - 1. – 2. ročník, 3. – 4.  ročník, 5. – 6. ročník, 7. – 9.  ročník,

mohli otestovať v súťažných   disciplínach jednotlivcov:

-          beh na 50 a 60 m,

-          hod kriketovou loptičkou,

-          skok z miesta,

-          hádzanie šípok,

-          vrh guľou,

-          hod  do koša,

-          prekážková dráha

 a v súťažných disciplínach družstiev:

-          štafetový beh vo vreci,

-          štafetový beh.

   Za zvukov olympijskej hymny  sa slávnostným nástupom súťažných družstiev, vlajkovej čaty a zapálením olympijského ohňa  zahájila športová olympiáda.  V úvode nechýbal ani krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiačky ZŠ s MŠ Malčice a Súkromnej tanečnej školy Talentum. Po náročnom zápolení si   vydanú fyzickú, ale aj psychickú energiu športovci a tréneri – pedagogickí zamestnanci „dočerpali“ konzumáciou chutných jedál, ktoré pripravili tety kuchárky Súkromnej školskej jedálne v Malčiciach.

     Vyvrcholením športovej olympiády bolo ocenenie všetkých súťažiacich, vyhodnotenie disciplín družstiev a odovzdanie putovných pohárov  víťazným družstvám v celkovom poradí: 

1.      stupeň ZŠ – vyhralo družstvo ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, len tesne o jeden bod skončilo hneď na druhom mieste družstvo ZŠ Pozdišovce, ktoré bolo  minuloročným víťazom a odovzdalo putovný pohár,

2.      stupeň ZŠ – vyhralo domáce družstvo ZŠ s MŠ Malčice – to bolo radosti.   

Kurióznu trofej v podobe veľkého perníkového taniera s logom športovej olympiády a malých perníkových medaily s rovnakým logom si pripravila domáca základná škola pre každého športovca a zúčastnenú ZŠ. 

 

    Šport je v súčasnosti prostriedkom  na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi.   Veríme, že II. ročník Športovej olympiády  naplnil očakávania školských olympionikov a prispel k rozvoju pohybu a upevňovania zdravia  našej mládeže.

    

         

Aktuality


- Koncepčná stratégia pracovného plánu školský rok 2008/2009
- Vyhláška 320/2008
- Vyhláška 321/2008
- Vyhláška 322/2008
- Vyhláška 323/2008
- Vyhláška 324/2008
- Vyhláška 325/2008
- Vyhláška 326/2008
- Organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia
- Usmernenie pre spravodajské jednotky
- Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2008
- Zákon č. 300/2008 Z.z.  o  organizácii a podpore športu
- Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
- Vyhláška  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
- Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
- Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z.
- Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z.z.
- Smernica č. 8/2008-R
- Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní
- Nové finančné pásma pre stravovacie zariadenia
- Jazykové laboratória
- Zdravie na školách
- Otvorená škola 2008

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23