Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Podujatia                                                                     


 

     II. ročník Športovej olympiády detí materských škôl v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

 

     Dňa 7. mája sa v malebnej dedinke Ložín uskutočnila výnimočná športová olympiáda. Výnimočná bola v tom, že sa jej zúčastnili deti z 12  materských škôl v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti. Už  po druhýkrát v histórií  Školského úradu sa  takto mohli stretnúť tí najmenší -  detičky z predškolských zariadení a zapojiť sa do šírenia olympijskej myšlienky „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov. 

     Materská škola Ložín spolu so zriaďovateľom, starostom obce Ing. Jánom Šimkom,  vytvorili krásne podmienky na to, aby sa deti mohli otestovať v 5 súťažných  disciplínach jednotlivcov  - beh na 30 m, hod do koša, hod krúžkami na cieľ, skok z miesta, zber vrchnáčikov z PET fliaš na čas a v dvoch súťažných disciplínach družstiev – štafeta s fúrikom a kočiarom  a kolky. Šikovní športovci po splnení povinných disciplín si mohli vytrénovať svoje ručičky a nožičky aj v nesúťažných športoch – plazenie tunelom, trampolína, hojdačky, skok cez prekážky.               Slávnostné otvorenie športovej olympiády začalo nástupom súťažných družstiev – ZAJAČIKY – MŠ Pozdišovce, MEDVEDE – MŠ Moravany, VEVERIČKY – MŠ Rakovec nad Ondavou, MAČIČKY – MŠ Horovce, PSÍČKOVIA – MŠ Tušická Nová Ves, JEŽKOVIA – MŠ Trhovište, MYŠKY – MŠ Bánovce n/O, ŽABKY – MŠ Ložín, MOTÝLE – MŠ Bracovce, OPIČKY – MŠ Falkušovce, VTÁČATKÁ – MŠ Markovce, TIGRE – MŠ Malčice. Za zvukov  olympijskej hymny nastúpila čata vlajkonosičov s olympijskou vlajkou a dorazila pochodeň s olympijským ohňom.      Po náročnom zápolení si vydanú fyzickú, ale aj psychickú energiu  detičky a panie učiteľky dočerpali konzumáciou chutných zemplínskych špecialít, ktoré pripravili tety kuchárky školskej jedálne.

     Vyvrcholením športovej olympiády bolo ocenenie všetkých súťažiacich, vyhodnotenie disciplín družstiev a odovzdanie putovného pohára z rúk víťaza minuloročného ročníka (MŠ Trhovište) šampiónovi tohtoročného ročníka- družstvu  MOTÝĽOV z  MŠ Bracovce.  

     4. máj je dňom sv. Floriána – patróna HASIČOV.  Zaujímavým doplnením športovej olympiády bola návšteva Hasičskej záchrannej služby. Deti, ale aj rodičia mali možnosť vidieť hasičov v uniformách, veľké hasičské auto, ukážku narábania s hydraulickými nožnicami a hasenia ohňa,  vyskúšať si hasičskú prilbu  a pod. 

   II. ročník Športovej olympiády  naplnil očakávania nielen  malých olympionikov, ale aj rodičov a priateľov školy.  Neopakovateľné zážitky zo vzájomného športového zápolenia, stretnutie s rovesníkmi  a najmä šírenie myšlienky olympionizmu  a zdravého športového ducha vedie účastníkov a organizátorov k myšlienke ďalšieho pokračovania v budúcom školskom roku.

    

     
         

Aktuality


- Koncepčná stratégia pracovného plánu školský rok 2008/2009
- Vyhláška 320/2008
- Vyhláška 321/2008
- Vyhláška 322/2008
- Vyhláška 323/2008
- Vyhláška 324/2008
- Vyhláška 325/2008
- Vyhláška 326/2008
- Organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia
- Usmernenie pre spravodajské jednotky
- Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2008
- Zákon č. 300/2008 Z.z.  o  organizácii a podpore športu
- Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
- Vyhláška  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
- Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
- Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z.
- Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z.z.
- Smernica č. 8/2008-R
- Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní
- Nové finančné pásma pre stravovacie zariadenia
- Jazykové laboratória
- Zdravie na školách
- Otvorená škola 2008

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23