Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  Tretí  ročník obvodnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy

Dňa 4. 11. 2010 sa v priestoroch Múzea P. Horova v Bánovciach nad Ondavou konal III. ročník obvodnej prehliadky v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy“. Podujatia sa zúčastnilo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti, ktoré prezentovali svoj hudobný talent.  

 

 Ohurujúcim nástupom malých slávikov v ľudových krojoch a spievajúcich úvodnú hymnu prehliadky, ktorou bola známa ľudová pieseň „Spievanky, spievanky“  s hudobným  doprovodom  akordeonistov  p.  Žofčáka   sa odštartoval tretí ročník prehliadky . Celé podujatie moderovala p. Nataša Hrabovská – riaditeľka MŠ Ložín.  V úvode sa deťom  prihovorila Dr. Dorčáková.     O príjemný krátky kultúrny program  sa postarala domáca folklórna spevácka skupina ONDAVČANKA, ktorej spev  malých slávičkov lahodne očaril, ale aj posmelil k   speváckemu výkonu.

     V prvej časti  prehliadky malí interpréti súťažili v  speve povinne určenej ľudovej piesne. Spev vo dvojiciach s hudobným doprovodom   malým slávikom vôbec nerobil problémy.  

     Chýbajúcu vydanú energiu po prvom kole si malí slávičkovia, ale aj búrlivé obecenstvo  načerpali na pripravenom malom občerstvení vo forme „švédskych stolov“. Pripravené boli okrem iného aj chutné ľudové koláče napečené šikovnými kuchárkami  zo ŠJ v územnej pôsobnosti ŠÚ Trhovište a rodičia detí  MŠ Bánovce nad Ondavou.  

     V druhej, pestrejšej časti  každý slávik zaspieval svoju ľubovoľnú ľudovú pieseň, ktorú mu vybrala pani učiteľka alebo rodičia. Zazneli známe, ale aj menej známe ľudové piesne  – Kapura, kapura, Ana hure ovos pokošený, tancuj, tancuj vykrúcaj, Ej na tarky, na tarky, Kec ja stala s milým, Dvorianky to valal, A na hure ovos pokošený, Ani ja neztadzi, Tri hvizdočky na nebe, Pooral ja šicke role, Kačur na doline, Zlamali še uhľarovi hrable, Ej, mám ja lúčku, Idzem po valale, A dze idzeš Helenko, Helenko, Kapura, kapura, Včera mi švicilo, Odam še, neodam.  

      Slávnostné ukončenie prehliadky a vyhodnotenie súťaže čakalo na slávičkov v poslednej časti.  Trojčlenná porota v zložení Dr. Dorčákovej, Bc. Valérie Eľkovej –starostky obce Markovce a Ľudmily Geročovej – pracovníčky Múzea P. Horova a OcÚ Bánovce nad Ondavou mali neľahkú úlohu - vybrať 5 postupujúcich slávičkov, ktorí  budú Spoločný obecný úrad- Školský úrad so sídlom v Trhovišti reprezentovať  na treťom ročníku  regionálnu prehliadku Sláviček z materskej školy. Po neľahkom rozhodovaní  riaditeľka súťaže  vyhlásila mená postupujúcich slávičkov:

  1. Dominika Sabolová – MŠ Moravany 

  2. Richard Jakuboc – MŠ Falkušovce

  3. Viktória Kináčová - MŠ Markovce

  4. Nela Feherová – MŠ Tušická Nová Ves

  5. Matúš Panda – MŠ Markovce

   Avšak všetkých slávičkov (postupujúcich aj nepostupujúcich) čakalo za perfektný výkon  nejedno prekvapenie -  diplom,  hrnček s logom slávička,  spevník ľudových piesní, sladkosti a myška od MŠ Bánovce nad Ondavou plná sladkých prekvapení.

    V úplnom závere sa  speváci rozlúčili druhou známou  ľudovou piesňou  „Tancuj, tancuj vykrúcaj “, ktorú si  zaspievali spoločne aj so svojimi  učiteľkami  a  s dojatým obecenstvom.  Búrlivý potlesk bol  príjemnou odmenou nielen pre deti, ale  aj pre organizátorov. Poďakovanie patrí všetkým speváčikom za nádherný spev, ktorý všetkých príjemne pohladil po duši.  Prehliadka zanechala vo všetkých nás hlboký citový zážitok. 

 

                                                                                                   Dr. Dorčáková OZ ŠÚ

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23