Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť  reformy  vzdelávania

                                                                

  
         „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“  je národný projekt Ministerstva školstva SR v rámci  Operačného programu vzdelávanie. Odbornou garantkou projektu je PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Projektovou manažérkou projektu je Mgr. Beata Šlahorová. Po odbornej a organizačnej stránke ho realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Je financovaný z prostriedkov  Európskeho sociálneho fondu.  Cieľom národného projektu je prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl (ďalej MŠ) implementovať obsahovú reformu školstva do praxe MŠ a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti.    Dňa 12. mája 2010 sa  v priestoroch Strediska služieb škole v Michalovciach uskutočnilo prvé stretnutie vedúcich zamestnancov MŠ v okrese Michalovce. Lektorkou  vzdelávania bola PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.. 

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23