Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  IV. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základných škôl v  územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

                                                                

  

         Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov SOcÚ Trhovište aj v tomto roku pripravil pre žiakov našich základných škôl  už  IV. ročník „Športovej  olympiády“.  Dňa 26. 5. 2010 sa pre olympionikov otvorili brány  areálu    ZŠ s MŠ Malčice  a Obce Malčice - spoluorganizátorov podujatia, ktorým patrí poďakovanie, že aj tohtoročné športové stretnutie malo svoje čaro, športového ducha, kvalitné podmienky a množstvo zmysluplných a zábavných pohybových aktivít.      Tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA, kde sa spája kultúra, výchova  a vzdelanie.  Bohatou účasťou prítomní potvrdili, že športovanie im nie je cudzie. Cieľ športových aktivít sa tak naplnil – športové zápolenie a elán nikomu nechýbal. Kvalitnými výkonmi športovci i fanúšikovia preukázali radosť z pohybu i vychutnanie si priateľstva a odvahy. Hlavným zmyslom organizovania festivalu bolo podnietiť všetkých zodpovedných – rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy  a školy k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vývoj mládeže, aby vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej realizácii.   

 

    Slávnostné otvorenie športovej olympiády začalo nástupom 72  žiakov z 9 základných škôl – 1. stupeň a 40 žiakov z 5 základných škôl – 2. stupeň. Za zvukov  olympijskej hymny nastúpila čata vlajkonosičov s olympijskou vlajkou a dorazila pochodeň s olympijským ohňom.  Krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci ZŠ Malčice spríjemnil výnimočný deň.    Po úvodných slovách  pani starostky Obce Malčice Marty Tomkovej a Dr. Dorčákovej – odborného zamestnanca ŠÚ sa skladal sľub športovcov a sľub rozhodcov, ktorým velil Mgr. Ján Šaffa.

 

    Olympionici súťažili v 4. kategóriách – 1. – 2. ročník – Olympijské hviezdičky, 3.- 4. ročník - Olympijské nádeje, 5. -7. ročník – Kalokagátia, 8. -9. ročník – Kalokagátia. Každá kategória mala pripravené  4 súťažne disciplíny pre jednotlivcov  (beh na 50,60 m, skok do diaľky z miesta, skok do diaľky, hod tenisovou loptičkou na cieľ, hod basketbalovou loptou obojručne, hod kriketovou loptičkou na cieľ, prekážková dráha, vrh guľou, nožné kolky, preskoky cez švihadlo, šípky) a jednu súťažnú disciplínu družstiev (1. stupeň –  štafetový beh vo vreci, 2. stupeň – štafetový beh).   Sprievodnými podujatiami športovej olympiády boli:

-          udeľovanie zelenej karty FAIR PLAY,

-          výtvarná tvorba na tému „Páčia sa mi zimné športy“,

-          literárna tvorba na tému „Športovec, môj vzor“,

-          olympijský kvíz. 

 

     Vyvrcholením  športovej olympiády bolo ocenenie všetkých súťažiacich, vyhodnotenie disciplín družstiev a odovzdanie putovných pohárov z rúk víťazov minuloročného ročníka.  V rámci jednotlivcov boli ocenení športovci na prvých troch miestach v rámci jednotlivých kategórií za každú súťažnú disciplínu (chlapec, dievča)  medailou a diplomom. Rovnako boli ocenené za kategóriu l. stupeň a 2. stupeň literárne práce (prvých päť miest), výtvarné práce a olympijský kvíz. Súťažná disciplína družstiev bola ocenená podľa kategórií za umiestnenie na prvých troch miestach diplomom a vecnou cenou.  Uvádzame celkové umiestnenie jednotlivých družstiev:

Kategória 1. stupeň:

 1. miesto –ZŠ Pozdišovce (34 bodov)

 2. miesto - ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou (23 bodov)

 3. miesto – ZŠ s MŠ Bracovce (21 bodov)

 4. miesto – ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves (20 bodov)

 5. miesto – ZŠ s MŠ Malčice  (17 bodov)

 6. miesto -  ZŠ s MŠ Trhovište (16 bodov)            

 7. miesto – ZŠ Markovce  (15 bodov)

 8. miesto -  ZŠ Laškovce (13 bodov)

 9. miesto -  ZŠ Horovce (6 bodov)

 

Kategória 2. stupeň:

 1. miesto –ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves (49 bodov)

 2. miesto - ZŠ s MŠ Bracovce (30 bodov)

 3. miesto – ZŠ s MŠ Malčice (29 bodov)

 4. miesto – ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou (28 bodov)

 5. miesto – ZŠ s MŠ Trhovište (26 bodov)

Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých miestach získali putovný pohár, ktorý im odovzdali minuloroční víťazí – 1. stupeň ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, 2. stupeň ZŠ s MŠ Trhovište.

Za čestné a priateľské  súťaženie získali - družstvo 1.-2. ročníka ZŠ Markovce, družstvo 5. -7. ročníka ZŠ s MŠ Trhovište a dvaja žiaci ZŠ s MŠ Malčice  ZELENÚ KARTU FAIR PLAY.  Každá zúčastnená ZŠ obdŕžala pamätný list a sladkú pozornosť ZŠ s MŠ Malčice.    Za skvelé výkony  olympionikov čakalo chutné občerstvenie.

 

Súťažiaci vyjadrili spokojnosť a potvrdili bohatú účasť a záujem na IV. ročníku športovej olympiády, ktorej hlavným cieľom bolo šíriť myšlienku OFDMS a ukázať mládeži potrebu i krásu športu, dať im príležitosť preukázať predpoklady pre jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich prostredníctvom športu k dlhodobému procesu dosahovania jedinečnosti, výnimočnosti a dokonalosti.

 

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23