Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  hviezdičiek -  detí materských škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

 

     V tomto roku Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti zorganizoval v spolupráci s Obcou Falkušovce a MŠ Falkušovce dňa 30. 5. 2011  v areáli  lesoparku Falkušovce  V. ročník športovej olympiády  detí materských škôl. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA, kde sa spája kultúra, výchova  a vzdelanie.  Hlavným zmyslom organizovania festivalu bolo podnietiť všetkých zodpovedných – rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy  a školy k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vývoj mládeže, aby vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej realizácii. 

    Slávnostné otvorenie športovej olympiády začalo nástupom 12 družstiev s celkovým počtom súťažiacich 48 detí. Za zvukov  olympijskej hymny nastúpila čata vlajkonosičov s olympijskou vlajkou a dorazila pochodeň s olympijským ohňom.  Krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti MŠ Falkušovce spríjemnil výnimočný deň.    Po úvodných slovách, ktorými privítal na domácej pôde všetkých hostí pán starosta obce Falkušovce  Michal Bodnár, po organizačných pokynoch  pani riaditeľky MŠ Marty Miškovej a Dr. Hreňovej – odborného zamestnanca ŠÚ sa skladal sľub športovcov a sľub rozhodcov, ktorým velil Mgr. Peter Novák.

 

    Olympionici súťažili v 4 súťažných disciplínach jednotlivcov – beh na 20 m,  hod na cieľ, skok do diaľky z miesta  a v jednej disciplíne ako družstvo – štafeta 4-krát 20m.  Veľmi zaujímavá vola aj výtvarná tvorba na tému „Aj ja chcem byť športovec“.  Zaujímavým doplnením olympiády bola prezentácia  ukážok  hasičského zboru v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Michalovciach, aktivity členiek Červeného kríža a  predvedenie traktorovej techniky z Agropotavinárskeho družstva Malčice.

 

     Vyvrcholením  športovej olympiády bolo ocenenie všetkých súťažiacich, vyhodnotenie disciplín družstiev a odovzdanie putovného pohára z rúk víťaza minuloročného ročníka.  Každý bol víťazom, avšak putovný pohár si zaslúžilo družstvo, ktoré získalo najviac bodov. Uvádzame celkové umiestnenie jednotlivých družstiev:

 

1.      miesto - VEVERIČKY – MŠ Rakovec nad Ondavou (26 bodov).

2.      miesto – ZAJAČIKY – MŠ Pozdišovce (21 bodov)

3.      miesto - MEDVEDE – MŠ Moravany (19 bodov)

4.      miesto -  MYŠKY – MŠ Bánovce n/O (15 bodov)

5.      miesto -  JEŽKOVIA – MŠ Trhovište (10 bodov) – štafeta čas 22.58 sek.

6.      miesto -  OPIČKY – MŠ Falkušovce (10 bodov) – štafeta čas 22.97 sek.

7.      miesto - MAČIČKY – MŠ Horovce (10 bodov) – štafeta čas 23.49 sek.

8.      miesto - ŽABKY – MŠ Ložín  (10 bodov) – štafeta čas 31.63 sek.

9.      miesto - VTÁČATKÁ – MŠ Markovce (8 bodov)

10.  miesto -  PSÍČKOVÁ – MŠ Tušická Nová Ves (7 bodov)

11.  miesto -  TIGRE – MŠ Malčice (6 bodov)

12.  miesto - MOTÝLE – MŠ Bracovce (2 bodov)

Pri rovnakom počte bodov rozhodla štafeta .

    

   Za čestné a priateľské  súťaženie si každý účastník – každá hviezdička odniesla aj odznak symbolizujúci ZELENÚ KARTU FAIR PLAY.  Každá zúčastnená MŠ obdŕžala pamätný list, diplomy a vecné ceny za účasť.

    

   Diplomom a vecnou cenou boli odmenení aj jednotlivci, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach vo výtvarnej tvorbe – 1. miesto Vierka Kináčová – MŠ Markovce, 2. miesto Adam Danko – MŠ - Moravany, 3. miesto Emmka Gömöryová – MŠ - Ložín, 4. miesto Viktória Marinčáková – ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou a 5. miesto Michaela Maťašová – ZŠ s MŠ Trhovište.

 

   Aby si prišli na svoje aj mlsné jazýčky, čakalo olympionikov chutné a bohaté občerstvenie v kultúrnom dome, ktoré pripravili obratné tety kuchárky. Nechýbali ani sladké zákusky, koláče a originálna olympijská TORTA, napečené  šikovnými rukami babičiek  a mamičiek detí z MŠ Pozdišovce.

 

     Bohatou  účasťou detičky potvrdili, že športovanie im nie je cudzie.  Ďakujeme organizátorom za vytvorenie veľmi pekných podmienok a veríme, že V. ročník športovej olympiády splnil svoj hlavný cieľ, aby si naše olympijské hviezdičky  navzájom zasúťažili, zmerali si svoje sily i šikovnosť, nadviazali nové priateľstva a odniesli si okrem príjemných zážitkov aj radosť z pohybu.

 

V Trhovišti 1. júna 2011

                                                                                      PaedDr. Mária Hreňová

                                                                                        Odborný zamestnanec

                                                                                        SocÚ Trhovište

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23