Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  IV. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek – detí materských škôl

                                                                

  
         V tomto roku Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti zorganizoval v spolupráci s Obcou Pozdišovce a MŠ Pozdišovce dňa 25. 5. 2010  v areáli  MŠ Pozdišovce  IV. ročník športovej olympiády  detí materských škôl. Aj tohtoročná olympiády sa niesla v duchu myšlienok OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA, kde sa spája kultúra, výchova  a vzdelanie.  Hlavným zmyslom organizovania festivalu bolo podnietiť všetkých zodpovedných – rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy  a školy k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vývoj mládeže, aby vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej realizácii. 

 

    Slávnostné otvorenie športovej olympiády začalo nástupom 12 družstiev s celkovým počtom súťažiacich 48 detí. Za zvukov  olympijskej hymny nastúpila čata vlajkonosičov s olympijskou vlajkou a dorazila pochodeň s olympijským ohňom.  Krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci ZŠ Pozdišovce a deti MŠ Pozdišovce spríjemnil výnimočný deň.    Po úvodných slovách  pána starostu Obce Pozdišovce Ing. Jána Čižmárika a Dr. Dorčákovej – odborného zamestnanca ŠÚ sa skladal sľub športovcov a sľub rozhodcov, ktorým velil Mgr. Peter Novák.

 

    Olympionici súťažili v 5 súťažných disciplínach jednotlivcov – beh na 20 m, skákanie vo vreci, hod na cieľ, skok do diaľky z miesta, zber plastových kvetov na čas a v 3 súťažných disciplínach pre družstvo – štafeta, preťahovanie lanom, penaltový festival. Súčasťou podujatia boli aj 4 nesúťažné disciplíny – preskakovanie olympijských kruhov s indiánom, vodníkov svet, pomoc Popoluške, environmentálna hra so Stromolístkom a    výtvarná tvorba na tému „Páčia sa mi zimné športy“.  Zaujímavým doplnením olympiády bola prezentácia  ukážok  hasičského zboru v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Michalovciach.

 

     Vyvrcholením  športovej olympiády bolo ocenenie všetkých súťažiacich, vyhodnotenie disciplín družstiev a odovzdanie putovného pohára z rúk víťaza minuloročného ročníka.  Každý bol víťazom, avšak putovný pohár si zaslúžilo družstvo, ktoré získalo najviac bodov. Uvádzame celkové umiestnenie jednotlivých družstiev:

  1. miesto – ZAJAČIKY – MŠ Pozdišovce (57 bodov)

  2. miesto - MEDVEDE – MŠ Moravany (33 bodov)

  3. miesto - VEVERIČKY – MŠ Rakovec nad Ondavou (32 bodov)

  4. miesto - VTÁČATKÁ – MŠ Markovce (29 bodov)

  5. miesto - ŽABKY – MŠ Ložín  (24 bodov)

  PSÍČKOVÁ – MŠ Tušická Nová Ves

  1. miesto -  JEŽKOVIA – MŠ Trhovište (23 bodov)

               MAČIČKY – MŠ Horovce

  1. miesto - MOTÝLE – MŠ Bracovce (20 bodov)

  2. miesto -  OPIČKY – MŠ Falkušovce (18 bodov)

  3. miesto -  MYŠKY – MŠ Bánovce n/O (14 bodov)

  4. miesto -  TIGRE – MŠ Malčice (11 bodov)

 

Za čestné a priateľské  súťaženie si každý účastník – každá hviezdička odniesla aj odznak symbolizujúci ZELENÚ KARTU FAIR PLAY.  Každá zúčastnená MŠ obdŕžala pamätný list, diplomy a vecné ceny za účasť vo výtvarnej súťaží.  Diplomom a vecnou cenou boli odmenení aj jednotlivci, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach vo výtvarnej tvorbe – 1. miesto Viktória Vasiľová – MŠ Bracovce, 2. miesto Mária Dynisová MŠ Markovce, 3. miesto Tamara Kočišová – MŠ Pozdišovce, 4. miesto Janík Geroč – MŠ Ložín a 5. miesto Tamara Mikitová – MŠ Horovce.

     Aby si prišli na svoje aj mlsné jazýčky, čakalo olympionikov chutné a bohaté občerstvenie v kultúrnom dome, ktoré pripravili obratné tety kuchárky. Nechýbali ani sladké zákusky, koláče a originálna olympijská TORTA, napečené  šikovnými rukami babičiek  a mamičiek detí z MŠ Pozdišovce.

     Bohatou  účasťou detičky potvrdili, že športovanie im nie je cudzie.  Ďakujeme organizátorom za vytvorenie veľmi pekných podmienok a veríme, že IV. ročník športovej olympiády splnil svoj hlavný cieľ, aby si naše olympijské hviezdičky  navzájom zasúťažili, zmerali si svoje sily i šikovnosť, nadviazali nové priateľstva a odniesli si okrem príjemných zážitkov aj radosť z pohybu.

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23