Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  IV. ročník športového dňa pre zamestnancov „Športom k zdraviu“

 

                                                                

  

     Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov a pretrvávajúcom záujme zainteresovaných o športové podujatia  SOcÚ Trhovište  aj v tomto  roku pripravil pre dospelých športovo-rekreačnú aktivitu pod tradičným výpovedným názvom „Športom k zdraviu“. Spoluorganizátorom IV. ročníka, ktorý sa konal dňa 18. 6. 2010,   bola tento rok  Obec Trhovište a ZŠ s MŠ Trhovište. Celému tímu ZŠ s MŠ a obecnej samospráve patrí poďakovanie, že aj tohtoročné športové stretnutie malo svoje čaro, športového ducha, kvalitné podmienky a množstvo zmysluplných a zábavných pohybových aktivít. Bohatou účasťou prítomní potvrdili, že športovanie im nie je cudzie. Cieľ športových aktivít sa tak naplnil – športové zápolenie a elán nikomu nechýbalo. Kvalitnými výkonmi športovci i fanúšikovia preukázali radosť z pohybu i vychutnanie si priateľstva a odvahy. 

 

IV. ročník Športom k zdraviu

 

     Celkovo sa podujatia zúčastnilo 132  zamestnancov obecných úradov a škôl z 12 obcí SOcÚ (Bánovce nad Ondavou, Rakovec nad Ondavou, Falkušovce, Bracovce, Ložín, Moravany, Tušická Nová Ves, Horovce, Malčice, Laškovce, Markovce, Trhovište). Zašportovať a svoje družstvo prišlo posilniť 8 starostov z obcí Tušická Nová Ves, Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Falkušovce, Markovce. Úvod športového dňa sa niesol v duchu olympiády – slávnostný nástup súťažiacich za zvukov olympijskej hymny, zapálenie olympijského ohňa a nástup vlajkonosičov s olympijskou vlajkou. O kultúrny program sa postarali najmladšie mažoretky zo ZŠ s MŠ Trhovište. Súťažiach na pôde Obce Trhovište privítal starosta obce Róbert Koba a odborný zamestnanec ŠÚ Jana Dorčáková. Prvú pomoc v prípade potreby poskytoval Územný spolok Slovenského červeného kríža Michalovce, ktorý zároveň športovcom meral aj krvný tlak.  Na tomto ročníku sa súťažilo v disciplínach pre jednotlivcov -   šípky, chod na choduľoch, streľba zo vzduchovky, preskoky cez švihadlo, stolný tenis, streľba čerešňovou kôstkou na cieľ, hod Hula Hop obručou na cieľ a pre družstvá – volejbal, štafeta (fúrik + kotúľanie pneumatiky),  penaltové kopy na malú bránu, „curling“ s medicimbálmi, preťahovanie lanom, streľba zo vzduchovky.  Niektoré disciplíny si vyžadovali fyzickú zdatnosť, iné šikovnosť a v mnohých prípadoch bola dôležitá aj trpezlivosť.  V disciplínach družstiev  si Trhovište odniesli prvé miesto v štafete (fúrik + kotúľanie pneumatiky) a v streľbe, druhé miesto v súťažnej disciplíne volejbal a penaltové kopy na malú bránu. Obec Trhovište nezaostávala ani vo víťazstvách v kategórií jednotlivci celkovo  získali 3 prvé miesta – streľba zo vzduchovky  muži (Marián Andrišov), šípky ženy (Mariana Moskaľová), preskoky cez švihadlo ženy (Mariana Moskaľová), dve druhé miesta – streľba čerešňovou kôstkou na cieľ muži (Marián Andrišov), preskoky cez švihadlo muži (Marián Andrišov) a tri tretie miesta – streľba zo vzduchovky muži (Jozef Dudič), šípky muži (Jozef Dudič), šípky ženy (Lenka Moravčíková).  

     V celkom poradí  družstiev sa na 3. mieste umiestnilo s počtom bodov 28 družstvo Rakovec  nad Ondavou na 2. mieste s počtom bodov 31 družstvo Tušická Nová Ves a na 1. mieste s počtom bodov 40  domáce družstvo Trhovište.

     Ani tento rok nechýbala  anketa „Gurmánska sladkosť“, v ktorej súťažili gazdinky z jednotlivých družstiev.  Ich pekárske výkony potešili nejeden  mlsný jazýček a rozhodovanie bolo skutočne ťažké. Prvenstvo si odnieslo družstvo Moravany, ktoré prekvapilo nádhernou ŠPORTOVOU TORTOU  - upútala nielen krásou, ale aj chuťou. Druhé miesto patrí pani Anne Kobovej, ktorá reprezentovala družstvo Markovce a tretie miesto si vyslúžilo družstvo Horovce. Každá gazdinka získala za účasť v ankete vecnú cenu a diplom a víťazky na prvých troch miestach si odniesli  aj poháre víťazov.       

     Za vynikajúce výkony čakala zúčastnených desiata (podávaná priamo na športovom štadióne obce)  a výborný obed, ktorý sa podával v školskej jedálni ZŠ s MŠ Trhovište. Pred podávaním obeda predstavil pán riaditeľ ZŠ s MŠ Trhovište Ing. Bohuš Jakuboc v krátkej prezentácií školu jej aktivity a účasť v projekte „Vzdelanie – kľúč k plnohodnotnému životu“ cez Operačný program VZDELÁVANIE.  Víťazí športových disciplín boli ocenení diplomom a pohárom a každá obec pamätným listom.  Zlatou bodkou v športovaní a odmeňovaní bolo pripravené „prekvapenie“ – súťaženie v nešportových disciplínach – v rýchlom pití piva, v jedení zákuskov bez rúk, v chodení po papieri, v lovení pingpongovej loptičky so zaviazanými očami, vo  sfukovaní sviečky z čo najväčšej vzdialenosti a v praskaní  balónov (súťaž družstiev). Na záver sa halou rozliehal spev piesní pána Basaraba   z Vinného, ktorý roztancoval nejedného účastníka športového dňa.  

     Toto stretnutie bolo priateľské, ústretové a všetci spoločne prispeli k radosti z pohybu a zo vzájomnej prítomnosti. Aj pri súčasnom množstve povinnosti, sme radi, že si našli čas nielen učitelia, zamestnanci obecných úradov, ale aj starostovia, poslanci OZ a prišli si zašportovať.

    Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia pri  podobných podujatiach.

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23