Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  Celoštátne vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS za šk. rok 2009/2010

 

    

CELOŠTÁTNE VYHODNOTENIE  3. ročníka OFDMS za šk. rok 2009/2010

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v stredu 27. októbra uskutočnilo slávnostné celoštátne vyhodnotenie tohtoročných Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Hlavnú trofej – Pohár prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča – si vybojoval Banskobystrický kraj. Druhé miesto v celkovom hodnotení OFDMS 2010 po sčítaní výsledkov zo všetkých kategórií získal Košický kraj a tretie miesto Trnavský kraj.

   Okrem troch krajov, ktoré najlepšie obstáli v celkovom vyhodnotení OFDMS 2010, bol ocenený aj najlepší kraj v každej z troch kategórií – materské, základné a stredné školy. Banskobystrický kraj bol vyhodnotený ako najlepší v kategóriách materských i stredných škôl, trofej za víťazstvo v kategórii základných škôl získal Košický kraj. Okrem toho boli plaketami ocenení siedmi najaktívnejší pedagógovia a ďalší piati jednotlivci za aktívnu prípravu a organizáciu OFDMS 2010 a čestnými uznaniami najaktívnejšie školy v každom kraji.

Najúspešnejšie kraje celkove – Pohár prezidenta Slovenskej republiky

1. Banskobystrický kraj

2. Košický kraj

3. Trnavský kraj

 

Najúspešnejší kraj v kategórii materské školy - Pohár predsedu Združenia miest a obcí Slovenska

Banskobystrický kraj

 

Najúspešnejší kraj v kategórii základné školy - Pohár ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Košický kraj

 

Najúspešnejší kraj v kategórii stredné školy – Pohár predsedu združenia samosprávnych krajov SK8

Banskobystrický kraj

 

Ocenení najaktívnejší pedagógovia pri organizácii OFDMS 2010

Dušan Hevery – MÚ odd. školstva, mládeže a telesnej kultúry, Nové Mesto nad Váhom (Trenčiansky kraj)

Roman Janiš – Gymnázium I. Kupca, Hlohovec (Trnavský kraj)

Jozef Kulfan – ZŠ Zarevúca, Ružomberok (Žilinský kraj) 

Marek Mazan – MŠ a ZŠ Svätý Peter okres Komárno (Nitriansky kraj)

Mikuláš Šimčuv – ŠZŠ internátna, Viničná 12, Fiľakovo (Banskobystrický kraj)

Svetlana Filická – MŠ Hlavná 117, Gelnica (Košický kraj)

Stanislav Motyka – ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov (Prešovský kraj)

              

Ocenení ďalší jednotlivci za aktívnu prípravu a organizáciu OFDMS 2010

Alžbeta Vinczeová – MÚ Senec, Mierové nám. 8, Senec (Bratislavský kraj)

Milan Berec – starosta obce Trenčianska Teplá (Trenčiansky kraj)

Silvia Kováčová – Spoločný obecný úrad Sereď (Trnavský kraj)

Miroslav Mlynek – MÚ odd. kultúry a športu, Nitra (Nitriansky kraj)

Dagmar Lapšanská – Železničiarska 4, Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)

 

Ocenené najaktívnejšie školy

Banskobystrický kraj

MŠ M.R. Štefánika 908/40, Detva 

ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 

Gymnázium Jána Chalúpku, Štúrova 13, Brezno

Špeciálna ZŠ  internátna, Viničná 12, Fiľakovo 

 

Bratislavský kraj

MŠ Röntgenova 16, Bratislava 

ZŠ Tbiliská 4, Bratislava 

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 

 

Košický kraj

MŠ J. I. Barča 140, Pozdišovce

ZŠ Jamník 184, Jamník

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice 

Špeciálna ZŠ Kováčska 12, Gelnica 

 

Nitriansky kraj

MŠ Zvolenská 23, Nitra 

ZŠ Plášťovce 634

Obchodná akadémia Inovecká 2041, Topoľčany

Špeciálna ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Ul. Pod Kalváriou 941, Topoľčany

 

Prešovský kraj 

ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov 

 

Trenčiansky kraj

ZŠ s MŠ, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom 

ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 

Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 

Špeciálna ZŠ, Športovcov 1461, Púchov 

 

Trnavský kraj

Sídlisko Sever, ul. Česká 1453, Galanta 

ZŠ s MŠ Ružindol

Športové gymnázium J. Herdu, J. Bottu 31, Trnava 

Špeciálna ZŠ slovenská, Školská 399, Jelka 

 

Žilinský kraj

MŠ Litovelská ulica 605, Kysucké Nové Mesto 

ZŠ Oslobodenia 165, Belá pri Varíne 

Gymnázium J.M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca 

Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok

Ľubomír Souček

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23