Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  2. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ  speve „SPIEVAME S VIKTOROM“

 

     

   Už po tretí raz  Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v Trhovišti a vo  Vinnom v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach a spevákom Viktorom Guľvášom zorganizovali 2. ročník súťaže v speve piesni Viktora Guľváša  žiakov l. stupňa  základných škôl.

     V priestoroch obrazovej siene v Zemplínskom osvetovom stredisku Michalovce sa zišli 4 žiaci z 3 základných škôl SOcÚ Trhovište (Malčice, Pozdišovce, Bracovce) a10 žiakov  z 8 základných škôl SOcÚ Vinné  (Jovsa, Strážske,  Zalužice, Úbrež, Remetské Hámre, Staré, Veľké Revištia, Hatalov).

     Súťažiacich, obecenstvo, porotu a hostí privítala konferencierka PaedDr. Svetlana Dušková – učiteľka ZŠ Strážske. Prítomným sa prihovorila a 2. ročník otvorila PaedDr. Eva Matuchová odborný zamestnanec SOcÚ Vinné. V úvode účinkujúcich pozdravil Viktor Guľváš a súťažiaci, ale aj obecenstvo si s ním spolu zaspievali pieseň Afrika a zopakovali si spev v rôznych jazykoch, čím  odbúrali trému z účinkovania.

     Pozdraviť súťažiacich prišli žiaci so ZŠ s MŠ Hatalov, ktorí vystúpili s tancom a spevom piesne Opica. Aj keď sa speváci zišli  nielen kvôli tomu, aby vyhrali, ale aj aby si spolu s Viktorom zaspievali jeho piesne, predsa boli niektorí trochu lepší. Tých najlepších vyhodnotila a posúdila porota v zložení :

predseda poroty : Mgr. Viktor Guľváš a PaedDr. Eva odborný zamestnanec SOcÚ Vinné.

    Program  podujatia  sa skladal z dvoch kôl. V prvom kole si každý súťažiaci zaspieval svoju ľubovoľnú pieseň. Vybrali si piesne: Šašo, Vodičák, V detskom parku, Blcha, Telefón, Znamenia, Rock n Roll, Kamarát, Farby, Poď sa hrať.   Do druhého kola postúpili 7 žiaci s najvyšším počtom bodov.

Tréma nebola priateľom odvážných speváčikov. Obecenstvo nešetrilo potleskom a občas si aj zaspievalo.

     Poslednou časťou programu bolo slávnostné ukončenie prehliadky a vyhodnotenie, v ktorom nechýbali milé prekvapenia - diplom,  CD Viktora Guľváša a omaľovanka s textami piesní z CD, hrnček s logom Viktora, sladkosť, ktoré víťazom a účinkujúcim odovzdal Viktor, za ZOS Michalovce Alenka Navrátilová a za SOcÚ Vinné PaedDr. Eva Matuchová.

Ako na každej prehliadke aj na tejto  boli tí o trošku lepší , ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.

I.                   miesto  Ondrej Novák – ZŠ Pozdišovce

II.                miesto Adriana Voznyová – ZŠ Staré

III.             miesto Jurko Jakub ZŠ Pozdišovce  a Anetka Faťolová ZŠ s MŠ Bracovce

Sprievodnou akciou bola aj výstavka výtvarných prác na tému vybranej ľubovoľnej piesne z CD Viktora Guľváša. Najkrajšie výtvarné práce boli ocenené diplomom a vecnými cenami.

1.      miesto - Adrián Lenárt - ZŠ s MŠ Úbrež   

2.      miesto-  Lívia Kereštanová - ZŠ Jovsa       

3.      miesto - Anetka Faťolová - ZŠ s MŠ Bracovce 

4.      miesto- Tadeáš Polačko - ZŠ Strážske

Za účasť: ZŠ Zalužice, ZŠ Remetské Hámre, ZŠ Staré.

     Poďakovanie patrí všetkým speváčikom za nádherný spev, ktorý príjemne pohladil po duši prítomných divákov. Boli úžasní. Nechýbala im odvaha a zdravé sebavedomie.

     V závere si  speváci  ešte zaspievali spoločne s Viktorom pieseň Kamarát.  Búrlivý potlesk bol

ďalšou príjemnou odmenou nielen pre deti, ale  aj organizátorov.

           

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23