Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

1. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ v speve „SPIEVAME S VIKTOROM“

                                                                

  

Chceš si zaspievať piesne Viktora Guľváša? Príď medzi nás. 

     Týmito slovami boli oslovení Speváci – žiaci 1. stupňa Základných škôl SOcÚ Vinné a SOcÚ Trhovište, ktorí mohli svoj  talent prezentovať v 1. ročníku  karaoke prehliadky  „ SPIEVAME S VIKTOROM“.

     Cieľom tejto pilotnej akcie bolo  vyvolávať u žiakov pekné dojmy a citové zážitky zo spevu  a rozvíjať potrebu aktívne sa zúčastňovať kultúrnych podujatí a reprezentovať svoju školu.

 

Spoločné obecné úrady  v spolupráci so spevákom Viktorom Guľvášom zorganizovali stretnutie  žiakov základných škôl v priestoroch Kultúrnej sály  Obecného úradu  Vinné. Celkovo sa podujatia zúčastnilo  6 žiakov z 3 základných škôl SOcÚ Trhovište (Bracovce – Aneta Faľolová, Erika Žofčáková, Pozdišovce – Lucia Šestáková, Ondrej Novák, Malčice – Renata Balogová) a 6  žiakov  zo 4 základných škôl SOcÚ Vinné  (Jovsa – Stela Zummerová,  Strážske – Antónia Tkáčová,  Natália Barviřová, Staré- Adriana Voznyjová,  Úbrež – Viktória Dolničová, Dominika Mirdová).

     

     V úvode účinkujúcich pozdravil Viktor Guľváš svojím spevom, ku ktorému sa pridali aj   súťažiaci,  čím  odbúrali trému z účinkovania.  Účinkujúcich  potleskom odmeňovalo obecenstvo detí a žiakov ZŠ s  MŠ Vinné. O spravodlivé a odborné hodnotenie sa postarala porota v zložení:

Mgr. Viktor Guľváš – predseda poroty,   PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. – odborný zamestnanec  SOcÚ Vinné, PaedDr. Jana Dorčáková – odborný zamestnanec  SOcÚ Trhovište. Celé podujatie moderovala Mgr. Eva Matúchová – odborný zamestnanec SOcÚ Vinné.

      

     Program  súťaže  sa skladal z dvoch kôl. V prvom kole si každý súťažiaci zaspieval ľubovoľnú   pieseň  z CD Viktora Guľváša. V druhom kole  porota vybrala 6 postupujúcich, z ktorých každý zaspieval  ešte jednu pieseň Viktora podľa vlastného výberu.  Tréma nebola priateľom odvážných speváčikov. Obecenstvo búrlivým potleskom odmeňovalo každého účinkujúceho za skutočne nádherné spevácke výkony. 

 

     Poslednou časťou programu bolo slávnostné ukončenie prehliadky a vyhodnotenie, v ktorom nechýbali milé prekvapenia venované starostami obcí,  SOcÚ Trhovište, SOcÚ Vinné a Viktorom Guľvášomm – diplom,  plagát a CD Viktora Guľváša, tričko a sladkosti.

Ako na každej prehliadke aj na tejto  boli tí o trošku lepší , ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.

1.                  miesto Lucia Šestáková, ZŠ Pozdišovce, ktorá  jednoznačne dominovala piesňou v druhej časti „Drogu nie“

2.                  miesto Ondrej Novák – ZŠ Pozdišovce 

3.                  miesto Antónia Tkáčová  - ZŠ Strážske.

     Špeciálnu cenu poroty získala  prváčka Adrianka Voznyjová zo ZŠ Staré, ktorá prekvapila svojou odvahou, smelosťou a húževnatosťou. 

 

     Sprievodnou akciou bola aj výstavka výtvarných prác na tému vybranej ľubovoľnej piesne z CD Viktora Guľváša. Najkrajšie výtvarné práce 1. miesto „Vodičák“ Antónia Tkáčová zo ZŠ Strážske, 2. miesto „Šašo“ Aneta Faťolová zo ZŠ  Bracovce, 3. miesto „Kyslík“ Dominika Mirdová zo ZŠ  Úbrež, 4. miesto „V lese“ Lenka Vatahová zo ZŠ  Jovsa a 5. miesto „Cvičenie“ Samuel Kalok zo ZŠ Malčice    boli odmenené farbičkami, fixkami, vodovými farbami a prvé miesto aj tričkom s logom súťaže.     

 

Poďakovanie patrí všetkým speváčikom za nádherný spev, ktorý príjemne pohladil po duši prítomných divákov. Miestami až vyskakovala husia koža od dojatia. Boli úžasní. Nechýbala im odvaha a zdravé sebavedomie. V závere si  speváci  ešte zaspievali spoločne s Viktorom niekoľko piesni.

 

     A čo dodať na záver? Netreba veľa slov, žiarivé očká spokojných detí svedčili o všetkom. Prehliadka zanechala vo všetkých nás hlboký citový zážitok. A nám ostáva tešiť sa na  druhý ročník regionálnej prehliadky „Spievame s Viktorom“ .

                                                                                                                       

                                                                                            Dr. Dorčáková                                                                                                                                                                           odborný zamestnanec          

                                                                                                                                                                                                                       SOcÚ – ŠÚ v Trhovišti                

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23