Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

Úspešné pokračovanie metodických dní  pre MŠ SOcÚ – Školský úrad so sídlom v Trhovišti

ŠKOLA REMESIEL

        V súčasnej dobe sa do pozornosti dostáva pojem gramotnosť detí. Narastá množstvo informácií, ktoré je potrebné vedieť spoznať, spracovať, triediť, hodnotiť a použiť v praxi. Preto si edukačný proces vyžaduje, aby učiteľ poznal nielen obsah učiva, ale aby vedel deťom učivo vhodným spôsobom priblížiť, správne volenými  metódami a formami práce.

        SOcÚ zorganizoval  v spolupráci  so Školskými úradmi vo Vinnom, v Pavlovciach nad Uhom a v Michalovciach  III. ročník „Metodického dňa“ pre učiteľov MŠ . 

     V školskom roku 2007/2008 mali pedagogickí zamestnanci predškolských zariadení možnosť získať nové impulzy vo vzťahu k rozvoju ich profesionality, nadobudnúť a obnoviť nové vedomostí a zručností pre edukačný proces na praktickej ukážke  formou tvorivých dielní s názvom „Variácie s papierom, textilom a hmotou“ – dňa 4. 3. 2008. 

Pracovné stretnutie, ktoré viedla lektorka Anna Hrabková, malo za cieľ utvárať v práci učiteľky materskej školy emocionálne bohatý vzťah k ručným prácam,  ktoré  využívajú a zahŕňajú staré techniky overené storočiami, ľudským životom a prácou, ale  aj nové inovatívne techniky dnešnej doby. 

58 pedagogických zamestnancov, rozdelených do dvoch skupín, spoznávalo nové podnety pri inovácii produktov žiackej tvorivosti a osvojovalo si rôzne techniky a zručnosti v práci:

o   s papierovou hmotou a kašírovaním,

o   so slaným cestom,

o   s prírodným materiálom,

o   s odpadovým materiálom,

o   s textilom.

 Materská škola vytvára ideálne prostredie a podmienky na uplatnenie nových metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese. Najzákladnejšou metódou, ktorú v predškolskom zariadení najviac používame, je hra. Hravou formou môžeme aplikovať do procesu aj spomínané ručné práce. Deti ocenia všetko nové, čo im prinesie radosť a zábavu.

           

     Vyjadrujeme nádej a presvedčenie, že spoločným úsilím sa nám podarilo zrealizovať podujatie, ktoré nielen zaujalo, ale bolo prínosom pre všetkých pedagógov MŠ.

 

 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
       

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23