Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

Celoslovenské vyhodnotenie OFDMS Slovensko za rok 2009

 

Dňa 16. Septembra 2009 sa v priestoroch City hotela Bratislava uskutočnilo slávnostne vyhodnotenie II. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Druhý ročník festivalov z iniciatívy Slovenského olympijského výboru spoločne vyhlásili Ministerstvo školstva SR (na slávnosti ho zastupoval generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport Pavol Macko), Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách (zastupoval ju jej predseda Anton Javorka, ktorý zároveň stál aj na čele ústredného štábu OFDMS) a samosprávne kraje SR (zastúpené predsedom ich združenia SK8 a županom Bratislavského kraja Vladimírom Bajanom). Prezident SR aj všetci uvedení patróni podujatia venovali najlepším organizátorom OFDMS v jednotlivých kategóriách poháre aj vecné ceny.

Festivaly prebiehali na celom území Slovenska od mája. V porovnaní s vlaňajším premiérovým ročníkom OFDMS došlo na Slovensku celkove k výraznému pozitívnemu posunu. Prejavil sa vo vyššom počte zapojených škôl, ale predovšetkým v náraste kvality prípravy a samotného priebehu OFDMS v školách a obciach. Organizátori vo väčšine prípadov správne pochopili myšlienku spojenia športu s výchovou, vzdelávaním, kultúrou a s formovaním osobnosti mladého športovca v duchu fair play. A druhý zámer vyhlasovateľov, spočívajúci v oslovení všetkých zainteresovaných - vedení škôl, starostov obcí a primátorov miest, členov obecných a mestských zastupiteľstiev, predstaviteľov samosprávnych krajov i štátnej správy v školstve - sa podarilo naplniť lepšie ako vlani. Pomoc uvedených subjektov bola nielen morálna, ale predovšetkým materiálna. Uvedomenie si zodpovednosti za zdravý rozvoj mladej generácie je taktiež významná devíza pre budúcnosť.

VYHODNOTENIE OFDMS 2009

  Celkové hodnotenie krajov (Pohár prezidenta SR): 1. Trenčiansky kraj 6 (súčet umiestení), 2. Trnavský kraj 9, 3. Košický kraj 10, 4. Nitriansky kraj 11, 5. Banskobystrický kraj 12, 6. Bratislavský kraj 1.

    Výsledky krajov v SR v jednotlivých kategóriách:

   Materské školy: 1. Trenčiansky kraj 29,18 %, 2. Košický kraj 24,71, 3. Banskobystrický kraj 19,08, 4. Nitriansky kraj 14,14, 5. Trnavský kraj 13,01, 6. Bratislavský kraj 6,37

   Základné školy: 1. Trenčiansky kraj 47,00 %, 2. Košický kraj 31,34, 3. Trnavský kraj 30,19, 4. Nitriansky kraj 14,96, 5. Banskobystrický kraj 14,18, 6. Bratislavský kraj 7,69.

   Stredné školy: 1. Trnavský kraj 52,79 %, 2. Banskobystrický kraj 49,07, 3. Nitriansky kraj 25,77, 4. Trenčiansky kraj 11,94, 5. Bratislavský kraj 13,11, 6. Košický kraj 9,91

Ocenené školy v jednotlivých krajoch:

   Bratislavský kraj: MŠ Hlavná 24 Reca, ZŠ Nobelovo námestie 6 Bratislava, Gymnázium Pankúchova 6 Bratislava, ŠZŠ Nevädzova 3 Bratislava

   Košický kraj: MŠ Zelená Smižany, ZŠ Školská Jaklovce (okres Gelnica), SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves, ŠZŠ Štefánika Trebišov

   Nitriansky kraj: MŠ Svätý Peter (okres Komárno), ZŠ SNP 5 Šurany, SOŠ Hrkovce (okres Levice) ŠZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Topoľčany

   Trenčiansky kraj: Materská škola Ul. Š. Závodníka 488/18 Prievidza, Základná škola Ul. J. Braneckého 130/15 Trenčianska Teplá, stredné školy: Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Trenčín, ŠZŠ Námestie baníkov 20 Handlová

   Trnavský kraj: MŠ Fraštacká Hlohovec, ZŠ Ružindol, Gymnázium Pierra de Coubertin Nám. SNP Piešťany, Odborné učilište internátne Lomonosova ul. Trnava

   Žilinský kraj: MŠ Hliny 7 Žilina, ZŠ M. Rázusovej-Martákovej Nábr. 4. Apríla Liptovský Mikuláš, SŠ Gymnázium Hlinská ul. Žilina, Diagnostické centrum Skalka Lietavská Lúčka.

 

   Ocenení pedagógovia: Ondrej Bagin – SPŠ Petöfiho Komárno (Nitriansky kraj), Viliam Ugróczy – MsÚ Nám. Slobody 14, Prievidza (Trenčiansky kraj), Anna Slosiariková – ZŠ s MŠ Dobrá Niva (Banskobystrický kraj), Jana DorčákováSŠÚ Trhovište 121 (Košický kraj), Ján Szabó – ZŠ Ružindol (Trnavský kraj), Juraj Tomiš - Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava (Bratislavský kraj), Božena Mikulášová – ZŠ M. Rázusovej-Martákovej Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj).

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23