Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

Deň narcisov 2009

  
   V piatok - 17. apríla 2009 sa uskutočnil v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorého headline výstižne hovorí o poslaní narcisu v tento deň:

Som len obyčajný kvet, ... ale jediný deň v roku mám obrovskú silu!

Počas tohto dňa si ľudia pripínajú narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Prostredníctvom rozdávaných edukačných a informačných materiálov Liga proti rakovine upozorňuje zdravú populáciu na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.

Možností, ako podporiť verejnú finančnú zbierku Deň narcisov, bolo niekoľko:

·         zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v hodnote 1 EUR (30,1260 Sk) v období od 6.4.-24.4. 2009,

·         príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,

·         príspevkom do pokladničiek žiakom našich škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ- ŠÚ so sídlom v Trhovišti, ktorí sa priamo  nachádzali v uliciach našich dedín.

 Dobrovoľníkov LPR je možné ľahko identifikovať prostredníctvom označenia dobrovoľníka - modrá šnúrka na krku so žltým nápisom Deň narcisov 2009 ukončená veľkým žltým narcisom a vizitkou s číslom dobrovoľníka. Vybavení neodmysliteľnou pokladničkou označenou vizuálom aktuálneho ročníka Dňa narcisov príjmu akýkoľvek dobrovoľný príspevok a pripnú Vám symbol zbierky – žltý narcis...

V mene všetkých, v prospech ktorých Liga proti rakovine použije výnos z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2009, ďakujeme za  podporu za celý SOcÚ  so sídlom v Trhovišti.

O výnose a použití finančných prostriedkov sa môžete informovať aj počas roka na webovej stránke www.lpr.sk.

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23