Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti

 oslávili  svoj sviatok „DEŇ UČITEĽOV 2008“

 

V našom všednom živote sú čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné. 28. marec je práve jeden z mála takých, kedy sa môžeme zastaviť v tom kolobehu a porozmýšľať o zmysle nášho bytia a úsilia.

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíname smäd po ľudskosti, láske a obetavosti.

 Po druhýkrát v histórií Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti  sa nám podarilo v spolupráci so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení  poďakovať pedagógom v našej územnej pôsobnosti  na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 3.  2008 na Obecnom úrade v Trhovišti.  Slávnostného posedenia, spojeného s malou recepciou, sa zúčastnilo 42 učiteľov a 14 starostov.                                    

 Po doznievajúcich tónoch piesne „Gaudeamus Igitur“  a po úvodných slovách korepetítorky podujatia J. Rapákovej sa k pedagógom  prihovoril štatutárny zástupca SOcÚ Róbert Koba. Vo svojom príhovore vyzdvihol namáhavú prácu pedagogických zamestnancov a poďakoval sa vyučujúcim za roky neúnavnej, tvorivej a nekončiacej práce a vyjadril v mene všetkých zriaďovateľov zmluvných obcí podporu školám a školským zariadeniam pri napĺňaní ideí humanizácie a demokratizácie a pri príprave vzdelaných, schopných, mladých ľudí do života.

  Súčasťou slávnostného aktu bolo ocenenie 23 delegovaných pedagogických pracovníkov zo všetkých typov škôl, ktorí si prevzali ďakovné listy z rúk prednostu SOcÚ Dr. J. Záhorského a kvetinový dar  z rúk štatutára SOcÚ Róberta Kobu. Patrí im pri príležitosti tohto významného sviatku úcta a poďakovanie za dni v škole, ktoré  napĺňajú činorodou obetavosťou v rozdávaní tajomstva ľudskej múdrosti a dobroty  na poli výchovy a vzdelávania mladej generácie.

       O hudobno-poetické spríjemnenie podujatia sa postarali deti a žiaci ZŠ s MŠ Trhovište pod vedením  pani zástupkyne Mgr. Anny Ilčíkovej a žiaci  ZUŠ Michalovce, ktorých pravý, originálny ľudový spev potešil srdcia prítomných.  

                  Vyslovujeme prianie, aby sme sa  pri tejto príležitosti mohli stretnúť aj rok a uctiť si jedno z najušľachtilejších povolaní, povolanie učiteľ, pretože byť učiteľom znamená zasvätiť a v dobrom slova zmysle obetovať celý svoj život žiakom , študentom , škole.

         "V škole sú chvíle sviatočné a dni všedné, zaliate slnkom, smutné od dažďa, minúty neistoty, ale aj hodiny šťastia..." Želáme všetkým pedagogickým zamestnancom v územnej pôsobnosti SOcÚ, aby sa im  darilo  dni v škole napĺňať zmyslom práce pedagóga a do budúcna prajeme nekonečné množstvo úspechov ich zverencov i radosti zo splnených osobných predsavzatí v pevnom zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
       
         
         
         

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23