Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

III. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov základných škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

 

  

  

Dňa 30. 4. 2009 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Bracovce konal III. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti (ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, ZŠ Horovce, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Bracovce, ZŠ Pozdišovce, ZŠ Laškovce, ZŠ Markovce, ZŠ s MŠ Malčice).  Podujatia sa zúčastnilo 72 žiakov l. stupňa (primárneho vzdelávania) základnej školy a 40 žiakov 2. stupňa (nižšieho sekundárneho vzdelávania) základnej školy.   Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej pomoci 16 zmluvných obcí SOcÚ a organizačnej a finančnej pomoci ZŠ s MŠ Bracovce a Obce Bracovce s pánom starostom Vladimírom Dócim.

     Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

  • 1. -2. ročník

  • 3. – 4. ročník

  • 5. -6. ročník

  • 7. -9. ročník

     V každej kategórií žiaci súťažili v  štyroch atletických disciplínach jednotlivcov (beh na 50 m, 60 m a  100 m, hod na cieľ, skok z miesta, skok z diaľky, nožné kolky, preskoky cez švihadlo, stolný tenis) a celé družstva podľa kategórií súťažilo v štafetovom behu. 

     Sprievodnou akciou bola prezentácia výtvarných prác žiakov uvedených škôl  na tému „XXI. Zimné olympijské hry – VANCOUVER 2010“

     Priebeh olympiády sa v ničom nelíšil od ozajstnej – v úvode nástup družstiev, príchod olympijskej vlajky, zapálenie olympijského ohňa, mažoretky a v závere slávnostne vyhodnotenie športových výsledkov.

     Celkoví víťazí si prevzali putovné poháre z rúk minuloročných víťazov:

  1. stupeň  ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves neodovzdala pohár nikomu, nakoľko sa stala víťazom aj III. ročníka športovej olympiády,

  2. stupeň ZŠ s MŠ Malčice odovzdala pohár ZŠ s MŠ Trhovište.

     Cieľom športovej olympiády bolo šíriť myšlienku olympionizmu, formovať u žiakov trvalý vzťah k športu , k radosti z pohybu a bojovnosti v hraniciach fair - play.

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23