Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek - detí MŠ  SOcÚ Trhovište

    

   Dňa 6. júna sa v obci Markovce zišli detí 12 materských škôl  na športovej olympiáde hviezdičiek - detí MŠ v územnej spoločnosti SOcÚ  Trhovište.  Jej VIII. ročník Školský úrad   v Trhovišti organizoval v spolupráci s  Materskou školou v Markovciach ako aj s Obcou Markovce.  Spolu súťažilo 12 materských škôl z Ondavského regiónu v 4 súťažných disciplínach (beh na 20m,  hod loptou do koša,  skok do diaľky z miesta,  štafeta na kolobežkách) a v 3 nesúťažných disciplínach (hod kruhom na tyčku,  zber vrchnáčikov,  prezentácia výtvarných prác). Diváci mali možnosť na vlastné oči vidieť, aké to je, keď súťažia ježkovia, myšky, tigre či dokonca motýle a iné zvieratká.   Okrem súťaží prítomných rozveselila rómska kapela ako aj vystúpenia detí. Za skvelú organizáciu a prípravu tohto športového dňa vyslovujeme veľké slová vďaky pani starostke Obce Markovce Mgr. Valérií Eľkovej, pani riaditeľke MŠ Markovce Alene Faťolovej a celému kolektívu pracovníkov OcÚ, MŠ a ZŠ

 

All rights reserved. created by Igor23