Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek - detí materských škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

    

     Dňa 18. mája 2012 sa v obci Horovce konal už VI. ročník  Športovej olympiády Hviezdičiek MŠ. Olympiáda  sa uskutočnila pod záštitou OFDM Slovenska. Túto krásnu akciu zrealizoval Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti v spolupráci s obcou Horovce,  MŠ a ZŠ Horovce. Pri tejto skvelej akcii veľkou mierou pomohli rodičia detí tunajšej MŠ. Olympiády sa zúčastnilo 40 súťažiacich detí z MŠ Horovce, Tušická Nová Ves, Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Markovce, Malčice a Pozdišovce. Na olympiáde spestrili program svojou účasťou a ako mažoretky zatancovali žiačky ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves.  O trocha napätia a adrenalínu sa postarali  policajti v priamom zásahu  na zlodeja so služobným psom a hasiči v akcii. Túto skvelú akciu prišli svojou účasťou podporiť aj rodičia, starí rodičia a obyvatelia obce.  Aj tu sa Horovčania preukázali ako skvelí hostitelia a prítomných pohostili vlastnoručne vyrobenými  chutnými  dobrôtkami. Prvé miesto na olympiáde a putovný  pohár si odniesli deti z MŠ Ložín. Prvé miesto vo výtvarnej súťaži získala Nina Fajnerová z MŠ Trhovište. Veríme, že sa pri takýchto príležitostiach budeme stretávať rok čo rok.

.
 

All rights reserved. created by Igor23