Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

 Deň učiteľov 2013

    

  Dňa 11.4.2013 bol slávnostný deň pre pedagógov Spoločného školského úradu so sídlom v Trhovišti, pretože spoločne oslávili „Deň učiteľov“. Stretnutie sa uskutočnilo v obci Ložín. Pozvanie prijalo 48 pedagogických zamestnancov a predstaviteľov zmluvných obcí.  15 pedagógov  bolo ocenených   ďakovným listom pri príležitosti  "Dňa učiteľov".    O kultúrny program sa postarali deti  tunajšej materskej školy a žiaci  ZŠ s MŠ Bracovce pod vedením pani uč. Mirky Novákovej.  Všetkých pozvaných čakalo milé prijatie pána starostu obce Ložín Ing. Jána Šimku v krásne vyzdobenom  kultúrnom dome, výborné pohostenie  a  nádherné darčeky od učiteliek MŠ v Ložíne, ktoré vlastnoručne vyrobili spolu s rodičmi detí MŠ.    Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie, ktorá má už svoju tradíciu v rámci SŠÚ a všetkým pedagógom prajeme priateľské a inšpirujúce vzťahy v školských kolektívoch, ale aj pochopenie a oporu zo strany rodičov, zriaďovateľov a najbližších.

.
 

All rights reserved. created by Igor23