Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti

 oslávili  svoj sviatok „DEŇ UČITEĽOV 2009“

Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom, čo z bytostí vychovali človeka,

lebo ľahšie je počítať príklady,kresliť grafy, vysvetľovať javy,

zostavovať aparatúry, pracovať s počítačom,recitovať úryvky,prekladať vety, či dávať góly, ako výučbou predmetu vychovávať človeka so srdcom a dušou ľudskou.

 

           Slovami nášho velikána  pedagogiky, J.A.Komenského, sa otvorila   slávnosť oceňovania navrhnutých pedagógov Spoločného školského úradu,  z príležitosti Dňa učiteľov za rok 2008.

Po tretikrát v histórií Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti  sa nám podarilo v spolupráci so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení  poďakovať pedagógom v našej územnej pôsobnosti  na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. 3.  2009 V Kultúrnom dome v Markovciach.  Slávnostného posedenia, spojeného so sviatočnou recepciou,  sa zúčastnilo 35   učiteľov a 14 starostov.                                    

 Po doznievajúcich tónoch piesne „Gaudeamus Igitur“  a po úvodných slovách korepetítorky podujatia J. Rapákovej sa k pedagógom  prihovorila hrejivými slovami starostka obce Markovce Valéria Eľková. Vo svojom príhovore vyzdvihla namáhavú prácu pedagogických zamestnancov a poďakovala sa vyučujúcim za roky neúnavnej, tvorivej a nekončiacej práce a vyjadrila v mene všetkých zriaďovateľov zmluvných obcí podporu školám a školským zariadeniam pri napĺňaní ideí humanizácie a demokratizácie a pri príprave vzdelaných, schopných, mladých ľudí do života.

 Súčasťou slávnostného aktu bolo ocenenie 22 delegovaných pedagogických zamestnancov zo všetkých typov škôl, ktorí si prevzali ďakovné listy z rúk  starostky obce Markovce Valérií Eľkovej a kvetinový dar  z rúk štatutára SOcÚ Róberta Kobu. Patrí im pri príležitosti tohto významného sviatku úcta a poďakovanie za dni v škole, ktoré  napĺňajú činorodou obetavosťou v rozdávaní tajomstva ľudskej múdrosti a dobroty  na poli výchovy a vzdelávania mladej generácie.

      Slávnostnú chvíľu umocnil hudobno - poetický šperk, darovaný deťmi  a žiakmi ZŠ a MŠ Markovce  pod vedením  ich pedagógov a spevácka hudobná skupina VIENALA,  ktorých pravý, originálny rómsky spev potešil srdcia prítomných.  

             Vyslovujeme prianie, aby sme sa  pri tejto príležitosti mohli stretnúť aj rok a uctiť si jedno z najušľachtilejších povolaní, povolanie učiteľ, pretože byť učiteľom znamená zasvätiť a v dobrom slova zmysle obetovať celý svoj život žiakom , študentom , škole.

            Želáme všetkým pedagogickým zamestnancom v územnej pôsobnosti SOcÚ, aby sa im  darilo  dni v škole napĺňať zmyslom práce pedagóga a do budúcna prajeme nekonečné množstvo úspechov ich zverencov i radosti zo splnených osobných predsavzatí v pevnom zdraví.

    O dvadsať rokov nebude dôležité, aké sme mali autá, v akom dome sme bývali, koľko peňazí sme mali na účte, alebo ako vyzerali naše šaty. Svet však bude lepší, lebo Vy učitelia ste splnili svoj cieľ v rôznych  typoch  a  na rôznych stupňoch škôl v priamom výchovno-vzdelávacom procese, v mimoškolských aktivitách, v záujmovo-umeleckej alebo športovej činnosti a zanechali ste nezmazateľnú stopu na deťoch a mládeži, na budúcnosti našej krajiny.  

  

Dr. J. Dorčáková

odborný zamestnanec

SOcÚ Trhovište

 

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23