Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

 

Šk. rok 2013 - 2014

Šk. rok 2012 - 2013

Šk. rok 2011 - 2012

Šk. rok 2010 - 2011

Šk. rok 2009 - 2010

Šk. rok 2008 - 2009

Šk. rok 2007 - 2008

Šk. rok 2006 - 2007

Šk. rok 2005 - 2006

Šk. rok 2004 - 2005

 

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

Archív

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 Dokumenty ŠÚ - školský rok 2011 - 2012


 

Koncepcia profesijného rozvoja pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení SOcÚ  - ŠÚ na školský rok 2011/2012   

HARMONOGRAM metodických návštev a kontrol v šk. roku 2011/2012 v zmysle zákona 10/ 1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov  
Organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovatežov v územnej pôsobnosti SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti na školský rok 2011/2012  
Koncepčná stratégia pracovného plánu školský rok 2011/2012  

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23