Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Aktuality - rok 2012


9.12.2012                V. ročník regionálnej prehliadky SLÁVIČEK z  Materskej školy

„Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára. Pesničkou sa krása kráse, srdce, srdcu privráva.

1.     

      Dňa 22. novembra 2012 sa v priestoroch Kultúrneho domu Moravany uskutočnil jubilejný 5. ročník regionálnej prehliadky detí MŠ v speve ľudových piesni „Sláviček z Materskej školy“ . Podujatie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Moravany Ján Žofčák. O krátky kultúrny program sa postarala domáca ženská spevácka folklórna skupina Moravančan a detská domáca spevácka skupa Moravanček pod vedením Petra Žofčáka. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 24 MŠ zo školských úradov - Vinné, Pavlovce nad Uhom, Michalovce, Veľké Kapušany a Trhovište. V speve sa predstavilo 25 malých slávičkov v krásnom ľudovom kroji. Speváčikov v speve sprevádzali na akordeóne  p. Emil Balko z obce Staré a Peter Žofčák z obce Moravany. Podujatie sa zrealizovalo aj vďaka sponzorským darom  – p. Vladimíra Kuchára, p. Romana Vorreitera, p. Moniky Lašikovej a vďaka veľkej podpory a pomoci rodičov Materskej školy v Moravanoch,  starostu obce Moravany,  celého kolektívu Materskej školy v Moravanoch a odborných zamestnancov ŠÚ Vinné -  Dr. Matuchovej a Dr. Hlaváčovej, PhD. – srdečne ĎAKUJEME. 

 

Zoznam deti a piesní Regionálnej prehliadky Sláviček z MŠ

 

... viac   

9.12.2012                

1.     

 

  Vyhodnotenie 8. ročníka „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice                                              

9.12.2012                

1.     

 

  Propozície XVII. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže HA 2012/2013  

9.12.2012                

1.     

 

   Medzinárodný projekt ELOS "Vzdelávanie posúva hranice" - informácia  

2.12.2012                

1.     

 

   Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon okrem iného ruší KŠÚ a v článku XVII. a XVIII. mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. a zákon č. 597/2003 Z. z.     

2.12.2012                

1.     

  Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

2.12.2012                

1.     

   IV. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo   

Organizačný poriadok  

2.12.2012                

1.     

    Medzinárodná detská výtvarná súťaž na tému ochrany životného prostredia   

20.11.2012                

1.     

    Získajte bezplatný výučbový softvér na interaktívnu tabuľu  

20.11.2012                Testovanie žiakov 9. ročníka

1.     

     Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ 

 • Testovanie 9-2013 (T9-2013) – list  

 • Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013  

 • Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu žiakov ZŠ Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2013  

 • Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013  

 • Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry, z ukrajinského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013  

20.11.2012                

1.     

  5. ročník súťaže pre školy na tému Energia v našom meste - vyhlásenie  

Štatút súťaže  

6.11.2012                

1.     

  Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

6.11.2012                

1.     

   Donáška ovocia, zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny do materských škôl rodičmi - stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR  

6.11.2012                

1.     

   V dňoch 16-18.októbra 2012 sa uskutočnila v Bratislave Medzinárodná konferencia pre zriaďovateľov a zamestnancov školských zariadení „ Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách“.
Prednášky z konferencie sú zverejnené na stránke
www.zzv.sk.

6.11.2012                

1.     

   Pozvánka na úvodný workshop kontinuálneho aktualizačného vzdelávania pod názvom Realizácia polyestetických integratívnych projektov na základných a stredných školách    

6.11.2012                

1.     

   Spravodaj „Olympijské aktuality“ č. 24/2012 -   Košický samosprávny kraj získal Pohár prezidenta SR ako najúspešnejší v 5. ročníku Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska    

23.10.2012                

1.     

    Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013  

 • Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov T9-2013  

 • Špecifikácia testu z matematiky T9-2013  

 

23.10.2012                

1.     

     Odborný seminár venovaný prezentácii výsledkov medzinárodného výskumu občianstva a občianskeho vzdelávania ISCC 2009

Prihláška on-line   

Prihláška  

 

23.10.2012                

1.     

      Spoločnosť PerDormire pripravila súťaž o 20 detských vankúšikov Babulinos jadrom z pamäťovej (lenivej) peny pre jednu materskú školu z každého kraja.

Plagát  

 

11.10.2012                

1.     

      Matica slovenská v Martine a Dom Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach a Mestskou časťou Košice - Staré Mesto pozývajú Vás na prezentáciu trilógie Imrich Sedlák: Východné Slovensko v letokruhoch národa 11. októbra 2012 o 14.30 hod. v Radničnej sále Mestskej časti Košice Staré Mesto, Hviezdoslavova ul. č. 7

Pozvánka         

 

11.10.2012                Športové súťaže žiakov – oznámenie pre organizátorov

1.     

      Organizátori športových súťaží žiakov základných a stredných škôl počnúc školským rokom 2012/2013 majú povinnosť zverejniť propozície súťaží, výsledky súťaží a postupujúcich na portáli školského športu - www.skolskysport.sk .

Používateľská príručka      

 

11.10.2012                

1.     

   

   Akreditovaná jazyková súťaž "Jazykový kvet". Predmetná súťaž má akreditáciu č. 2011-11647/44894:3-922. Ide o celoslovenskú postupovú súťaž v prednese poézie a prózy a dráme v cudzích jazykoch pre vekové kategórie od 4 do 19 rokov  

11.10.2012                

1.     

    Korešpondenčná súťaž TIEŇ VÍŤAZNÉHO OBLÚKA - pre žiakov 5.-7. a 8.-9. ročníka základných a 1. ročníka stredných škôl, v školskom roku 2012/2013     

 

Plagát  

Prihláška  

3.10.2012                

1.     

    TERMÍNOVNÍK predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2012/2013  

3.10.2012                

1.     

     

     Výzva na zapojenie do literárnej a výtvarnej súťaže  Odkaz v slove a obraze 2012  

 

Prihláška  

   

3.10.2012                

1.     

       Workshop pre učiteľov anglického jazyka - pozvánka   

3.10.2012                

1.     

        Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2013/2014     

3.10.2012                

1.     

     Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s Múzeom krásnych umení v Budapešti pripravila súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl s názvom V tieni víťazného oblúka. Súťažiť môžu školské tímy (v jednej triede môže byť aj viac tímov). Na výhercov čaká výlet do Budapešti s návštevou antickej zbierky Múzea krásnych umení a ďalší program. Súťaž pozostáva z riešenia tvorivých dejepisných úloh - za správne odpovede riešitelia získajú indície, ktoré im v záverečnej fáze pomôžu pri vymodelovaní ich vlastného víťazného oblúka. Víťazné práce budú vystavené tak na Slovensku, ako aj v Maďarsku. Prihlasovanie trvá do 5.10.2012.  

3.10.2012                

1.     

    

   WORKSHOP pre učiteľov dejepisu, dejín umenia a výtvarnej výchovy Staroveký Rím zblízka   

Prihláška  

3.10.2012                

1.     

3.10.2012                

1.     

3.10.2012                

1.     

20.9.2012                Biblická olympiáda - vyhlásenie súťaže v šk. r. 2012/2013

1.     

 • Propozície     

 • List z MŠVVaŠ SR  

20.9.2012                

1.     

   Informácia školám k experimentálnemu overovaniu     

20.9.2012                

1.     

8. ročník „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2012  

20.9.2012                

1.     

Informácia o možnosti podávania žiadostí o pôžičku z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov  

20.9.2012                60. ročník súťaže Európa v škole -šk.r. 2012/2013

1.     

 • leták  

 • základné informácie  

 • ako sa zaradiť  

 • prihláška 

12.9.2012                

1.     

      

     List ministra školstva k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a 20. výročiu vzniku SR  

12.9.2012                

1.     

      

     X. ročník celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne Rómsky hlások - Romano hangóro 2012  

Prihláška 

12.9.2012                

1.     

      

     Celoslovenská odborná konferencia Nový svet vo vzdelávaní - prezentácia najlepšej praxe pedagogických zamestnancov  

12.9.2012                

1.     

       Metodicko-pedagogické centrum zverejnilo III. kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu 8.1.5 Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.

Termín zaslania prihlášok je stanovený do 30.9.2012   

12.9.2012                

1.     

       Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 pre operačný program Vzdelávanie aktualizovaný s platnosťou od 03. 09. 2012  

12.9.2012                

1.     

       Informácia o šiestom ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS  

12.9.2012                

1.     

       Vzdelávacia súťaž Energie okolo nás - informácia 

12.9.2012                

1.     

       Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2012 celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy. 

12.9.2012                

1.     

       Súťaž o najlepšie projektové vyučovanie pre všetky základné a stredné školy, do ktorej sa možno prihlásiť do 14.9.2012. Projektové týždne musia byť zamerané na bezpečnosť na internete a priamo prepojenie na miestnu komunitu  

5.9.2012                

1.     

   Odborná konferencia ŠKOLA 2012/2013  

5.9.2012                 Zber údajov o počte žiakov - výkaz 40-1

1.     

   

   Oznamujeme všetkým zriaďovateľom škôl a školských zariadení a vykazujúcim jednotkám, ktorých sa dotýka spracovanie výkazu (MŠVVŠ SR) Škol 40-01 o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení a poslucháčov JŠ v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15.09.2012,

že aj v tomto školskom roku bude zber uskutočňovaný prostredníctvom web aplikácie na adrese http://web.uips.sk/v40/.

Aplikácia bude sprístupnená 14. septembra 2012.

Údaje sú potrebné pre rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.

Všetci zriaďovatelia uvedú vo výkaze iba počty detí, žiakov a poslucháčov, ktorí sú do ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prijatí na základe rozhodnutia riaditeľa podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon neustanovuje inak.

Termíny:

- zriaďovatelia škôl a školských zariadení (C, S, KŠÚ) oznamujú údaje obci najneskôr do 25. septembra,

- obec zašle skontrolovaný, podpísaný a opečiatkovaný protokol, po uzamknutí údajov (s kontrolným kódom), KŠÚ najneskôr do 30. septembra.

5.9.2012                 EDUZBER 2012

1.     

    Všetci zriaďovatelia škôl sú povinní podľa § 7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov oznámiť do 30. septembra 2012 príslušnému krajskému školskému úradu skutočné počty žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v školskom roku 2012/2013 a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre roky 2012 a 2013.  Aj v tomto roku sa uskutoční zber údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov pre školy opäť prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je sprístupnená od 3.9.2012 na adrese www.vykazy.sk  (Zber údajov pre normatívne financovanie).

5.9.2012                 

1.     

    OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného   

5.9.2012                 Vzdelávací ekoprogram Zelená škola

1.     

   

  

 • List MŠVVaŠ  

 • Program Zelená škola     

5.9.2012                   SUPERTRIEDA - ôsmy ročník projektu

1.     

   

  

-          Propozície  

-      List školám  

-      Plagát  

24.8.2012                Pozvánka na spoločnú riaditeľskú poradu MŠ

1.     

   

     Spoločné školské úrady – Trhovište, Vinné, Pavlovce n/U Vás pozývajú na pracovné stretnutie riaditeľov/zástupcov MŠ, ktoré sa uskutoční dňa 30.8.2012 o 10,00 hod. chata Energetik, Zemplínska šírava – stredisko Kamenec  

24.8.2012                Pozvánka na spoločnú riaditeľskú poradu ZŠ

1.     

   

     Spoločný školský úrad so sídlom v Trhovišti  pozýva na pracovné stretnutie riaditeľov/zástupcovZŠ, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2012 o 10,00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Bracovce   

21.8.2012                   

1.     

   

   Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2012  

 

Prihlasovanie do výtvarnej a grafickej súťaže spustené   

21.8.2012                   

1.     

   

   V Y H L Á Š K A Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., 

21.8.2012                   

1.     

   

   Smernica č. 33/2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

21.8.2012                   

1.     

   

   Nariadenie vlády SR č. 437/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení neskorších predpisov 

30.7.2012                   

1.     

   

   Vedecko - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti“ 

30.7.2012                   

1.     

   

   Vedecko - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „ Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku“ 

10.7.2012                   

1.     

   

   Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej  školy Horovce 

28.6.2012                   

1.     

   

Informácia pre materské školy - spoločnosť  Pro Solutions

Dotazník     

28.6.2012                   

1.     

    Materské školy - miera zaškolenosti detí podľa veku - SR, r. 1994 - 2011  

 

    Percento detí zaškolených v MŠ z celkového počtu detí, ktoré prišli k zápisu do ZŠ v SR     

28.6.2012                   

1.     

   

 

Štátny vzdelávací program ISCED 0 - usmernenie MŠVVaŠ SR  

15.6.2012                        

1.     

        SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2012 - 4. ročník celoslovenskej výtvarnej prehliadky  

 • List z MŠVVaŠ SR  

 • Propozície 2012  

 • Témy pre jednotlivé vekové kategórie 2012  

 • Prihláška 2012  

 • Plagát    

15.6.2012                        

1.     

   

    Usmernenie MŠVVaŠ SR k rámcovým učebným plánom na ZŠ   

 

15.6.2012                        

1.     

     Výchovný koncert speváčky Mgr. art. Máji Velšicovej - Zem, voda, vzduch nemáme voči ním dlh?   

 

6.6.2012                        

1.     

Pozvanie do verejnej výzvy  „Deň pre svoje mesto“   

    Plagát    

 

6.6.2012                        

1.     

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2012/2013  

 

6.6.2012                        

1.     

Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra“ - medzinárodná vedecko-odborná konferencia

 • Program konferencie  
 • Tlačová správa   
 • Leták prihláška   
 • Podrobné informácie pre účastníkov konferencie  

 

4.6.2012                   

   VI. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ- ŠÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

     Dňa 23. mája 2012 sa uskutočnil VI. ročník  Športovej olympiády žiakov základných škôl v rámci Spoločného školského  úradu v Trhovišti. Tento rok  bola spoluorganizátorom Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi. Olympiády sa zúčastnilo viac ako 120 športovcov z ôsmich základných škôl regiónu. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, kde sa spája kultúra, výchova a vzdelanie. Olympiáda sa začala hymnou a zapálením olympijského ohňa, po ňom nasledoval kultúrny program a za ním samotné súťaže v olympijských disciplínach: behy, skoky, hody, streľba z luku, triafanie floorballovou loptou, prekážkové behy a štafety. Športovcom sa darilo, niektorí prekonali aj svoje vlastné rekordy. Na tomto úžasnom športovom podujatí vládla príjemná atmosféra, domáci vytvorili vynikajúce podmienky čo sa týka športu aj občerstvenia. Hlavným heslom týchto olympijských festivalov na Slovensku je: „ Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve!“ Veríme, že aj naša olympiáda sa stala neoddeliteľnou súčasťou Posolstva Slovenska Hrám XXX. Olympiády – Londýn 2012.

.... viac

29.5.2012                   

 VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek - detí materských škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

      Dňa 18. mája 2012 sa v obci Horovce konal už VI. ročník  Športovej olympiády Hviezdičiek MŠ. Olympiáda  sa uskutočnila pod záštitou OFDM Slovenska. Túto krásnu akciu zrealizoval Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti v spolupráci s obcou Horovce,  MŠ a ZŠ Horovce. Pri tejto skvelej akcii veľkou mierou pomohli rodičia detí tunajšej MŠ. Olympiády sa zúčastnilo 40 súťažiacich detí z MŠ Horovce, Tušická Nová Ves, Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Markovce, Malčice a Pozdišovce. Na olympiáde spestrili program svojou účasťou a ako mažoretky zatancovali žiačky ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves.  O trocha napätia a adrenalínu sa postarali  policajti v priamom zásahu  na zlodeja so služobným psom a hasiči v akcii. Túto skvelú akciu prišli svojou účasťou podporiť aj rodičia, starí rodičia a obyvatelia obce.  Aj tu sa Horovčania preukázali ako skvelí hostitelia a prítomných pohostili vlastnoručne vyrobenými  chutnými  dobrôtkami. Prvé miesto na olympiáde a putovný  pohár si odniesli deti z MŠ Ložín. Prvé miesto vo výtvarnej súťaži získala Nina Fajnerová z MŠ Trhovište. Veríme, že sa pri takýchto príležitostiach budeme stretávať rok čo rok.

.... viac

29.5.2012                        

1.     

29.5.2012                        

1.     

Informácia  ŠŠI o kompenzačných a špeciálnych učebných pomôckach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

29.5.2012                        

1.     

Letná škola Moderných učiteľov – informácia  

29.5.2012                        

1.     

Voľno poskytnuté riaditeľom školy  

16.5.2012                        

1.     

   Výsledky celoštátneho testovania žiakov 9. roč. ZŠ sú zverejnené  

16.5.2012                        

1.     

   Dohadovacie konanie (kreditový príplatok)   

16.5.2012                        

1.     

   Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte ENVIROPROJEKT 2012  

3.5.2012                        

1.     

   Pozvánka a organizačné pokyny  na VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek – detí MŠ v územnej pôsobnosti ŠÚ so sídlom v Trhovišti 

3.5.2012                        

1.     

   SVET OKOLO NÁS - XV. ročník súťaže pre MŠ 

25.4.2012                        

1.     

    VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY žiakov základných škôl       SOcÚ-ŠÚ Trhovište   - pozvánka a organizačné pokyny 

25.4.2012                        

1.     

Pozvánka na Roadshow „ Moderný učiteľ v materskej škole“ 

25.4.2012                        Na bicykli bezpečne 2012

1.     

 • Plagát  

 • Propozície  

 • Príloha  

25.4.2012                        Deti maľujú vojakov

1.     

     Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Peter Vojtek a mesačník Ministerstva obrany SR OBRANA vyhlasujú pre žiakov základných škôl 11. ročník výtvarnej súťaže Deti maľujú vojakov. Účastníci súťaže zašlú svoje práce spolu so spiatočnou adresou, telefónnym kontaktom a dátumom narodenia najneskôr do 14. mája 2012 na adresu: Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Autori najlepších prác v kategórii mladších a starších žiakov získajú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva obrany SR. Zároveň budú pozvaní na oslavy Dňa detí s Ozbrojenými silami SR, ktorý sa uskutoční 2. júna v Palárikove.

25.4.2012                        

1.     

  

    

     Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl - medzinárodná konferencia 

20.4.2012                        

1.     

  

    

     Školenie pre riaditeľov škôl a ŠZ - „Riaditeľ školy- vedúci pracovník a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v škole a školská legislatíva“  

20.4.2012                        

1.     

  

    

POSOLSTVO HRÁM XXX. OLYMPIÁDY - LONDÝN 2012  

17.4.2012                        

1.     

  

    

   Obec Bracovce  vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Bracovce  

12.4.2012                        

1.     

  

    

     Fotografická súťaž Děčínska kotva 2012 s názvom „Krajina plná medu“ pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú trvalý pobyt v Českej republike alebo v Slovenskej republike.   

12.4.2012                        

1.     

  

    

     ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL – pozvánka na 6. medzinárodnú konferenciu  

12.4.2012                       Deň učiteľov 2012 

1.     

  

     Prednosta  Spoločného obecného úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti Ing. Ivan Blažej   spolu so starostom obce Malčice Františkom Lopašovským a  zriaďovateľmi jednotlivých škôl školského úradu dňa 28. 3. 2012 v  priestoroch Kultúrneho domu Malčice odovzdali morálne ocenenie najlepším pedagogickým zamestnancom zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti ŠÚ.

.... viac

12.4.2012                          

1.     

  

   Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu         „Zdravie na tanieri 2012“   

12.4.2012                          

1.     

  

Propozície 4.  ročníka  regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže    „ Fugova domovina  

1.4.2012                          

1.     

29.3.2012                          

1.     

   Základné a stredné školy a školské zariadenia dostanú vďaka eurofondom notebooky  

26.3.2012                          

1.     

    9. ročník súťažnej prehliadky didaktických multimediálnych programov - EDUCAFILM 2012  

26.3.2012                          

1.     

   

 Súťaž pre základné školy "Výprava nádeje"

 • List z MŠVVaŠ SR  

 • Vyhlásenie súťaže  

 • Všeobecné podmienky 

 • Plagát súťaže  

26.3.2012                          

1.     

   

 3. ročník regionálnej  prehliadky v speve  " Spievame s Viktorom“  

19.3.2012                          POZVÁNKA

1.     

   

  SOcÚ – Školský úrad so sídlom v Trhovišti a Obec Malčice Vás srdečne pozývajú na slávnostné stretnutie  pedagogických zamestnancov  pri príležitosti osláv Dňa učiteľov   spojené so slávnostným ocenením delegovaných  pedagogických zamestnancov ZŠ a školských zariadení  

18.3.2012                          

1.     

   

  Tanečná súťaž pre materské, základné a stredné školy The SCHOOL  

18.3.2012                          

1.     

   

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí na akademický rok 2012/2013  

18.3.2012                          

1.     

   

 

XXI. ročník celoštátnej recitačnej súťaže „DILONGOVA TRSTENÁ 2012

PROPOZÍCIE

Záväzná prihláška

18.3.2012                          

1.     

   

   Vedomostná súťaž SŠ a ZŠ o olympizme v roku 2012 s témami OH v Londýne, antických i novovekých olympiád  

18.3.2012                           Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012

1.     

    Umelecké súťaže Slovenského olympijského výboru v roku 2012 – výzva

 • Propozície k výtvarnej súťaži o olympizme 2012

 • Propozície k literárnej súťaži o olympizme 2012

 • Propozície k fotografickej súťaži o olympizme 2012 

18.3.2012                            

1.     

   

   Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici informuje o ponuke prípravných atestačných vzdelávaní.  

13.3.2012                            

1.     

    Novela zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. 3. 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2012 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony).

Článkom X sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 57/2010 Z. z. 

Vzor realizačného kontrolného listu  

13.3.2012                            

1.     

   

   Odborný seminár pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania "Národný projekt e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania".  

13.3.2012                            

1.     

   

   Webová aplikácia na vypracovanie výkazu k Súhrnnej správe o hospodárení za rok 2011 bude prístupná od 12.3.2012 na www.vykazy.sk. Príručka k spracovaniu Správy o hospodárení za rok 2011  

13.3.2012                            

1.     

   

6. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku - Dúhový kolotoč  

7.3.2012                            

1.     

   

Odštartoval nový dlhodobý projekt SOV - Olympijský odznak všestrannosti  

7.3.2012                            

1.     

   

Európsky učiteľ jazykov roka a Európska značka pre jazyky  

7.3.2012                            

1.     

2.3.2012                            

1.     

     3. ročník  súťaže „ Spievame s Viktorom“

- organizačné pokyny  

- pozvánka  

2.3.2012                            

1.     

    Financovanie vakcín 

 priloha1  

 priloha2  

2.3.2012                            

1.     

     MŠVVaŠ SR, Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Galanta a Materská škola Veľké Úľany vyhlasujú celoslovenskú súťažnú prehliadku tvorivosti detí MŠ ZLATÁ KRAJINA

 

Prihláška 

2.3.2012                            

1.     

Olympiáda mladých vedcov (IJSO)   

2.3.2012                            

1.     

Svetový deň životného prostredia 2012 – súťaž   

28.2.2012                            Projekt Šach na školách - Chess in Schools (CIS)

1.     

 • Sprievodný list RŠ  

 • Výzva školám CIS  
 • Prihláška do projektu CIS  
 • Zmluva o výpožičke CIS    

24.2.2012                   

1.     

   

 

     22. apríla 2012, si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme . Pri tejto príležitosti MŽP SR organizuje projekt 

 Vyčistime si Slovensko    

Plagát    

24.2.2012                            

1.     

   Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na „Revitalizáciu materských škôl 2012“

O dotáciu môžu žiadať zriaďovatelia materských škôl (obce, štátom uznané cirkvi alebo náboženské spoločnosti, právnické osoby alebo fyzické osoby). Žiadosti sa podávajú na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava do 16.3.2012 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).   

24.2.2012                            

1.     

   Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu pre špeciálne školy Vzdelávanie pre všetkých 2012

Výzva je určená pre zriaďovateľov špeciálnych škôl,   

24.2.2012                            

1.     

   Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2012

Výzva je určená pre zriaďovateľov základných, stredných škôl a špeciálnych škôl    

24.2.2012                            

1.     

    Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl 2012

Výzva je určená pre zriaďovateľov základných škôl    

24.2.2012                            

1.     

 Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012  

24.2.2012                            

1.     

 Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu STOP BARIÉRAM 2012 Výzva je určená pre zriaďovateľov základných a stredných škôl okrem špeciálnych škôl  

24.2.2012                            

1.     

 Veľké športové momenty - výtvarná súťaž Nadácie TV JOJ

20.2.2012                            

1.     

 Pozvánka na prezentáciu knižnično-informačných systémov

20.2.2012                            

1.     

 Vyhlásenie 9. roč. celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému "Hasičská technika dnes a v minulosti!"  

20.2.2012                            

1.     

 Celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže „Ako si predstavuješ Maticu slovenskú  

20.2.2012                            

1.     

 Pozvánka na odborný seminár "Praktické skúsenosti s aplikáciou nových metód a postupov v edukácii žiakov s mentálnym postihnutím".  

8.2.2012                            

1.     

 Komentár k § 61a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.  

Výklad  

8.2.2012                            

1.     

  Smernica MŠVVaŠ SR č. 4/2012 ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia, za vykonanie rigoróznej skúšky, za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka, za absolvovanie vzdelávania v zahraničí a za tvorivé aktivity pedagogických zamest. a odborných zamestnancov  

Príloha  

8.2.2012                            

1.     

  Fullova ruža 2012 - 9. ročník celosl. teleprojektu v jednoduchej počítačovej grafike pre MŠ, ZŠ, SŠ a osemročné gymnáziá

6.2.2012                            

1.     

  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v materskej škole

6.2.2012                            

1.     

  Zákon č. 390/2011 Z. z. a vyšší počet detí v materskej škole

6.2.2012                            

1.     

  ACES – Akadémia stredoeurópskych škôl: výzva pre projektový rok 2012   
Informácia 

6.2.2012                            

1.     

   Konferencia UČÍME PRE ŽIVOT 2012 – 4. ročník konferencie, organizuje Indícia n.o. (16. – 18. marca 2012, Hotel Satel, Poprad) 

6.2.2012                            

1.     

   Vyhlásenie 9. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže na počesť 68. výročia SNP - Cesty za poznaním minulosti 

6.2.2012                            

1.     

   Spoločnosť pre predškolskú výchovu v spolupráci s Vydavateľstvom Portál Slovakia organizuje pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení odborný seminár: Škola lásky v rodine a v školách – čo deti v tomto veku potrebujú 

30.1.2012                            

1.     

    VÝZVA NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBNOVU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ROK 2012 

30.1.2012                            

1.     

    Príplatok za prácu so žiakmi zo zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia - informácia MŠVVaŠ SR  

30.1.2012                            

1.     

     MŠVVaŠ SR a Dom Matice slovenskej v Žiline vypisuje XIV. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2012  

30.1.2012                              Súťažná prehliadka detskej tvorivosti „BÁBKULIENKA“ –        určená pre materské školy

1.     

 

Info leták 2012  

Bábkulienka 2012 odporúčania pre tvorivú prácu  

Organizačný poriadok 

Prihláška 2012   

30.1.2012                              

1.     

  Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona  ( na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním) v roku 2012      

30.1.2012                              

1.     

  Oznam z Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - otvorenie kvalifikačného vzdelávania na doplnenie pedagogickej spôsobilosti – posun termínu  

25.1.2012                                VII. ročník súťažnej prehliadky „Dielo tvojich rúk“

1.     

 

-         Literárno-dramatická časť  

 

-         Hudobná časť  

 

-         Výtvarná časť  

 

-         Propozície   

25.1.2012        

1.     

 

Normatívne príspevky pre školy na rok 2012  

25.1.2012        Normatívne príspevky pre školy na rok 2012

1.     

   MŠVVaŠ SR zabezpečuje zo svojej rozpočtovej kapitoly financovanie:
- škôl všetkých zriaďovateľov (KŠÚ, VÚC, obce, súkromní a cirkevní zriaďovatelia), v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,
- materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
- školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.

Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.    

25.1.2012        Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2012

1.     

    Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) môže poskytnúť ministerstvo zriaďovateľovi základnej školy a základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 4e ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Príspevok sa poskytuje podľa počtu žiakov školy zo SZP.

Účel použitia príspevku stanovuje vyhláška Ministerstva školstva 649/2008 Z.z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v znení novely vyhlášky č.452/2011Z.z..

Zriaďovateľ verejnej ZŠ, v ktorej sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo SZP, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na mzdy, platy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo SZP.

Výšku príspevku na žiakov zo SZP prostredia určuje ministerstvo. V roku 2012 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP celkom 100 €.    

25.1.2012               Príspevok pre materské školy na rok 2012

1.     

   Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo poskytnúť v zmysle §6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky:

a) na odmeňovanie zamestnancov MŠ vrátane poistného, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní - napr. odmeny učiteľom (interným aj externým) za vedenie krúžku, za nácvik a vystúpenia týchto detí,

b) na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách - napr. pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik apod.

c) na úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s výchovu a vzdelávaním - napr. nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, materiálu na výzdobu triedy, materiálne vybavenie triedy a ihriska, ktoré 5-ročné deti využívajú).

Každý zriaďovateľ je povinný poskytnúť MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ určený na príslušný rozpočtový rok v plnej výške.  

25.1.2012               

1.     

   

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie za prvý polrok    

Vzor výpisu    

25.1.2012               

1.     

   Súťaž pre školy – „Zaostri na školu!“.  

25.1.2012               

1.     

   Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr škôl a školských zariadení   

25.1.2012               

1.     

   Mzda učiteľa a príplatok za vyššiu náročnosť práce   

25.1.2012               

1.     

   Kreditový systém v znení zákona č. 390/2011 Z. z.  

24.1.2012               

1.     

   Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci vyberanie poplatkov pri prihlasovaní dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

19.1.2012               

1.     

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepší slogan propagujúci program „Školské mlieko“

Vymysli mliečny slogan  

  

13.1.2012               

1.     

    Usmernenie k hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl  

13.1.2012               

1.     

    11. ročník Medzinárodnej súťaže „Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých légiách?“  

13.1.2012               

1.     

   

  Program celoživotného vzdelávania – podprogram Comenius - aktivita „Školské partnerstvá Comenius“  

13.1.2012               

1.     

   

 

 Elektronická verzia časopisu Krásy Slovenska, prístupné bezplatne pre ZŠ a SŠ - informácia  

 

www.krasy-slovenska.eu

13.1.2012               

1.     

   

   Propozície 22. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2012

 

Časový harmonogram Slávika Slovenska 2012  

 

Objednávka spevníčka Slávik Slovenska 2012  

 

13.1.2012               Oceňovanie v rezorte školstva - Veľká a Malá medaila sv. Gorazda

1.     

   

    Každý rok pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdáva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Veľkú i Malú medailu sv. Gorazda pedagógom i osobám, ktoré sa významnou mierou podieľali a podieľajú na rozvoji nášho školstva i výchove mladej generácie. V prípade, že máte vo Vašom okolí osoby, ktoré si zaslúžia za svoje konanie, činy, zaujímavé a výnimočné aktivity toto ocenenie, je možné podať návrh na Krajský školský úrad v Košiciach   v termíne do konca januára 2012.

    Návrhy je potrebné vypracovať v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1952/1999-sekr. na morálne oceňovanie v rezorte školstva. Návrhy zaslané po uvedenom termíne a návrhy neúplné a nevypracované v súlade so smernicou nebudú akceptované.

13.1.2012               

1.     

   

    Začína sa predbežná kontrola formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj  

13.1.2012               

1.     

   

    Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2012   

5.1.2012               

1.     

   

  Organizátori obvodných a krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2011/2012 

Aktuality

- „Sláviček z Materskej školy“
- Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
- DÚHA 2012/2013
- Medzinárodný projekt ELOS

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23