Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Aktuality - rok 2014


 

29.7.2014               

1.     

        NV SR č. 200/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.  o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách,   pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

..... viac

29.7.2014               

1.     

         NV SR č. 201/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov  v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

..... viac

29.7.2014               

1.     

    

     Ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve 

29.7.2014                           

 

1.     

     Obec Ložín ponuka voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície pedagogického asistenta. Miesto výkonu práce - Materská škola Ložín,  termín nástupu - 1. 9. 2014. Bližšie informácie tu

28.6.2014

VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek - detí MŠ  SOcÚ Trhovište

    

        Dňa 6. júna sa v obci Markovce zišli detí 12 materských škôl  na športovej olympiáde hviezdičiek - detí MŠ v územnej spoločnosti SOcÚ  Trhovište.  Jej VIII. ročník Školský úrad   v Trhovišti organizoval v spolupráci s  Materskou školou v Markovciach ako aj s Obcou Markovce.  Spolu súťažilo 12 materských škôl z Ondavského regiónu v 4 súťažných disciplínach (beh na 20m,  hod loptou do koša,  skok do diaľky z miesta,  štafeta na kolobežkách) a v 3 nesúťažných disciplínach (hod kruhom na tyčku,  zber vrchnáčikov,  prezentácia výtvarných prác). Diváci mali možnosť na vlastné oči vidieť, aké to je, keď súťažia ježkovia, myšky, tigre či dokonca motýle a iné zvieratká.   Okrem súťaží prítomných rozveselila rómska kapela ako aj vystúpenia detí. Za skvelú organizáciu a prípravu tohto športového dňa vyslovujeme veľké slová vďaky pani starostke Obce Markovce Mgr. Valérií Eľkovej, pani riaditeľke MŠ Markovce Alene Faťolovej a celému kolektívu pracovníkov OcÚ, MŠ a ZŠ.                                                                            ....viac

20.6.2014

 

    

   ZŠ s MŠ Bracovce ponúka voľné pracovné miesta v súvislosti s projektom PRINED.                                                                 ....viac

9.6.2014                           

VIII. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl

    

   Dňa 4. júna 2014 sa konal v priestoroch všešportového areálu ZŠ s MŠ Bracovce VIII. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl. Táto olympiáda je súčasťou celoslovenských OFDMS  a jej cieľom bolo ukázať mládeži potrebu i krásu športu a dať im príležitosť preukázať  predpoklady pre jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich k dosahovaniu čo najlepších výkonov. Za celkovú organizáciu a zdarný priebeh tejto olympiády ďakujeme celému kolektívu zamestnancov  ZŠ s MŠ Bracovce.                                                                   ....viac

25.5.2014                           

POZOR!!!

ZMENA TERMÍNU  VIII. ročníka  ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  detí  ZŠ.

    

    Oznamujeme vám zmenu termínu olympiády pre základné školy -  nový termín olympiády je 4. jún 2014. Ostatné organizačné pokyny ostali nezmenené. Zmena termínu bola vykonaná z dôvodu konania okresnej zdravotníckej súťaže v tom istom termíne.

15.5.2014                           

 

1.     

Obec -Loížn vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy    ..... viac

15.5.2014                           

Pozvánka na VIII. ročník športovej olympiády detí  zakladných škôl.

1.     

     SOcÚ- Školský úrad  so sídlom v Trhovišti a ZŠ s MŠ Bracovce  Vás  pozývajú  na športovú olympiádu žiakov základných škôl.   

15.5.2014                           

Pozvánka na VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek -  detí  materských škôl.

1.     

     SOcÚ- Školský úrad  so sídlom v Trhovišti, Obec Markovce a  MŠ Markovce Vás  pozývajú na VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek -  detí materských škôl.   

15.5.2014               

1.     

     Pozývame Vás na  pracovné stretnutie riaditeliek  MŠ a zástupkýň pre MŠ pri ZŠ Spoločného obecného úradu, ktoré sa uskutoční dňa  20. 5. 2014 /utorok / o 13,00 hod. v budove

OcÚ  v Trhovišti.  

4.5.2014               

1.     

    

     Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2014/2015 

15.4.2014               Výberové konanie

1.     

    

     Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej  školy Horovce 

14.4.2014               Deň učiteľov

1.     

    28. marec 2014  bol slávnostný deň pre pedagógov Spoločného školského úradu so sídlom v Trhovišti, pretože spoločne oslávili „Deň učiteľov“. Stretnutie sa uskutočnilo v obci Trhovište v budove ZŠ. Všetci zúčastnení boli odmenení kytičkou piesní a tancov, ktorú im uvili deti a žiaci tunajšej materskej a základnej školy a žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Ocenení si prevzali ďakovné listy z rúk štatutára  Spoločného obecného úradu  Róberta Kobu a predsedníčky MP Mgr. Valérie Eľkovej.

Fotogaléria

14.4.2014               Výberové konanie

1.     

    

     OBEC -Bánovce nad Ondavou v zastúpení starostom obce

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Bánovciach nad Ondavou.     

8.4.2014                   

1.     

     

       Materská škola Košické Olšany v spolupráci s Obcou Košické Olšany vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže detí predškolského veku.    

25.2.2014                   

1.     

     

    III. ročník výtvarnej súťaže "Deň 112 očami detí"

- propozície  

- plagát  

- brožúrka  

25.2.2014                   

1.     

     

    Súťaž o najkrajší list 2014    

25.2.2014                   

1.     

     

    Príspevok na žiakov zo SZP na rok 2014    

8.2.2014                   

1.     

     

    

BÁBKULIENKA 2014

Leták    

Prihláška   

8.2.2014                   

1.     

     

    Do škôl prichádza digiškola    

28.1.2014                   

1.     

     

    Normatívy na rok 2014       

 

    Normatívne príspevky na rok 2014    

 

    Normatívne určené objemy fin. prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2014    

28.1.2014                   

1.     

     

    Vzdelávacie poukazy na rok 2014       

28.1.2014                   

1.     

     

    Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2014       

28.1.2014                   

1.     

     

     KULIFERDO - súbor pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ so špecific. poruchami učenia   

27.1.2014                   

1.     

     

     Ministerstvo školstva a Lidl podporia výchovu žiakov k ekologickému správaniu  celoslovenskou súťažou pre základné školy a stredné školy s názvom „Ekohra“.   

 

Leták    

Pravidla súťaže    

13.1.2014                   

1.     

     

     Začínajú zápisy prvákov do základných škôl    

2.1.2014               

1.     

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2014 

 

            1 301 596 000

Jednotkový koeficient: 0,4 x -------------------- = 60,51

         8 604 092,2

 

2.1.2014                   

1.     

    Zákon č. 464/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský   zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

2.1.2014                   

1.     

     Nariadenie vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri    výkone práce vo verejnom záujme  

 

     Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov  účinné od 1. januára 2014   

2.1.2014                   

1.     

   

 

  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014  

Aktuality

- NV SR č. 200/2014,
- NV SR č. 201/2014
- Ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23