Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

  ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Bezručova 9, 811 09 Bratislava

TLAČOVÁ SPRÁVA

ZMOS spája školské obecné úrady

            Bratislava – 23. februára 2011 - v utorok 22. februára 2011 sa vo Zvolene uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska so zástupcami školských obecných úradov.

Ambíciou stretnutia približne 150 hostí bola diskusia o vytvorení otvorenej platformy  samosprávy a školských obecných úradov na odbornú diskusiu,  výmenu skúseností, formulovanie spoločných návrhov a odporúčaní na efektívny model spolupráce v oblasti školstva. Účastníci celodenného stretnutia sa tiež venovali hodnoteniu postavenia a funkcie školského obecného úradu vo vzťahu k rezortu školstva, zriaďovateľom škôl, školských zariadení a ZMOS. Diskusiou bohatou na príklady dobrej praxe bola aj téma venovaná účasti školských obecných úradov na riešení vzťahov škola – zriaďovateľ a na zvyšovaní úrovne činnosti škôl a školských zariadení.

Účastníci sa dohodli na pravidelných stretnutiach, ktoré sa podľa očakávaní stanú spoločným priestorom na obhajobu záujmov a potrieb regionálneho školstva koordinovaného v rámci školských obecných úradov. Predseda sekcie školstva, mládeže a športu ZMOS Ľubomír Parízek na margo riešenej problematiky uviedol: „Zo strany nášho združenia by mala byť vytvorená metodika  riadenia školského úradu. Očakávame preto aj od školských úradov návrhy, ako vytvoriť takýto model.“ Ďalšími prednášajúcimi bola riaditeľka sekcie vzdelávania a projektov Kancelárie ZMOS Anna Labátová a  riaditeľ ekonomickej sekcie  Kancelárie ZMOS Jaroslav Mrva.

Združenie miest a obcí Slovenska po dohode s aktérmi stretnutia vytvorí informačný priestor školským úradom na svojej web stránke, kde budú uverejňované informácie týkajúce sa fungovania školských úradov. V závere stretnutia sa účastníci zhodli na tom, že takéto stretnutia nebudú len novou tradíciou, ale aj novou príležitosťou aktívne formovať školský systém.

 Michal Kaliňák,

hovorca ZMOS

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23